Fork me on GitHub

Mix

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Преди да можем да навлезнем повече в Elixir, трябва първо да научим повече за mix. Ако знаете Ruby, то mix е Bundler, RubyGems и Rake в едно. Той е важна част от всеки Elixir проект и в този урок, ще разгледаме няколко от неговите възможностти. За да видите всичко, което mix предлага, просто изпълнете mix help.

Досега работихме само в iex, който има свойте лимитации. За да създадем един истински проект, трябва да разделим кода си в много файлове, за да го управляваме лесно; mix ни улеснява да постигнем това с проекти.

Съдържание

Нови проекти

Mix ни дава mix new команда за лесно създаване на проект. Това ще генерира структурата на директорията и всичко нужно. Нека пробваме:

$ mix new example

От output-a, можем да видим че mix създаде нашата директория и редица нужни файлове:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating config
* creating config/config.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

В този урок, ще се фокусираме върху mix.exs. Там конфигурираме нашата апликация, dependencies, среди и версия. Отворе файла във вашия любим текстов редактор и би трябвало да видите нещо такова(коментарите са премахнати за да е по-кратко):

defmodule Example.Mixfile do
 use Mix.Project

 def project do
  [
   app: :example,
   version: "0.1.0",
   elixir: "~> 1.5",
   start_permanent: Mix.env() == :prod,
   deps: deps()
  ]
 end

 def application do
  [
   extra_applications: [:logger]
  ]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

Първата секция която, ще разгледаме е project. Тук дефинираме името на проекта си(app), задаваме нашата версия (version), версията на Elixir (elixir) и dependencies (deps).

Секцията application се използва по време на генериране на нашата аплиция, което ще разгледаме сега.

Интерактивност

Може да се наложи да ползваме iex в контекста на нашата апликация. За щастие това е лесно с mix. Можем да почнем нова iex сесия:

$ iex -S mix

Стартирането на iex така, ще зареди нашата аплицакия и всички dependencies.

Компилация

Mix е умен и ще компилира вашите промени, когато е нужно, но може все пак да се наложи да се компилира експлицитно. В тази част ще покрием как да компилираме нашия проект и какво прави това.

За да компилираме mix проект, просто трябва да изпълним mix compile:

$ mix compile

Понеже не сме добавяли неща в нашия проект(все още), output-a не е много вълнуващ, но трябва да компилира успешно:

Compiled lib/example.ex
Generated example app

Когато компилираме проект mix създава _build директория. Ако погледнем в _build ще видим нашата компилирана апликация: example.app.

Менажиране на dependencies

Нашите проекти нямат dependencies, за сега. Да продължим с дефинирането на dependencies и тяхното сваляне.

За да добавим добавим нов dependency, ни трябва първо да ги добавим в mix.exs в deps секцията. Нашия списък с dependencies се състои от tuples с две задължителни стойности и една по избор: името на пакета като атом, версията като низ, и допълнителни опции.

За този пример нека погледнем един проект с dependency, като phoenix_slim:

def deps do
 [
  {:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}
 ]
end

Както може би забелязахте, от dependencies по-горе, cowboy е нужен само по време на разработка и тестваме.

Веднъж щом дефинираме нашите dependencies има една финална стъпка: да ги свалим. Това е аналогично на bundle install:

$ mix deps.get

Това беше! Дефинирахме и свалихме нашите dependencies. Сега сме подготвени да добавим dependencies, когато дойде времето.

Среди

Mix, както и Bundler, поддържа различни среди. Mix подразбиране работи с три среди:

Текущата среда може да се достъпи с Mix.env. Както се очаква, средата може да се смени с MIX_ENV:

$ MIX_ENV=prod mix compile

Contributors

loading...Споделете тази страница