Fork me on GitHub

Enum

Ίσως υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή τη μετάφραση που δεν είναι ενημερωμένο.
Υπάρχουν αρκετές μεγάλες αλλαγές στο αρχικό μάθημα μετά την τελευταία ενημέρωση.

Μια συλλογή αλγορίθμων για την απαρίθμηση συλλογών.

Πίνακας περιεχομένων

Enum

Η ενότητα Enum περιλαμβάνει πάνω από εκατό συναρτήσεις για να δουλέψουμε με τις συλλογές που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα.

Αυτό το μάθημα θα καλύψει μόνο ένα μέρος των διαθέσιμων συναρτήσεων, για να δείτε τις συναρτήσεις στο σύνολό τους επισκεφθείτε τα επίσημα έγγραφα του Enum. Για τεμπέλικη απαρίθμηση (lazy enumeration) χρησιμοποιήστε την ενότητα Stream.

all?

Όταν χρησιμοποιούμε την all?, και το μεγαλύτερο μέρος της Enum, παρέχουμε μια συνάρτηση την οποία εφαρμόζουμε σε όλα τα στοιχεία της συλλογής. Στην περίπτωση της all?, όλη η συλλογή πρέπει να επιστρέφει true, αλλιώς θα επιστρέψει false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

Αντίθετα με την προηγούμενη, η any? θα επιστρέψει true αν τουλάχιστον ένα στοιχείο αξιολογηθεί σαν true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk

Αν χρειαστεί να σπάσουμε την συλλογή σε μικρότερα μέρη, η chunk είναι μάλλον η συνάρτηση που ψάχνουμε:

iex> Enum.chunk([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Yπάρχουν μερικές επιλογές για την chunk αλλά δεν θα τις αναλύσουμε, για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την chunk/2 στα επίσημα κείμενα.

chunk_by

Αν χρειάστει να ομαδοποιήσουμε την συλλογή μας βασιζόμενοι σε κάτι πέραν του μεγέθους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την chunk_by/2 συνάρτηση. Δέχεται μια ομαδοποίηση και μια συνάρτηση, και όταν αλλάζει η επιστροφή της συνάρτησης ξεκινάει μια νέα ομάδα:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

each

Μπορεί να είναι απαραίτητο να περάσετε όλη τη συλλογή χωρίς να παραχθεί νέα τιμή. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε την each:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Σημείωση: Η συνάρτηση each επιστρέφει το άτομο :ok.

map

Για να εφαρμόσουμε την συνάρτησή μας σε κάθε αντικείμενο και να φτιάξουμε μια νέα συλλογή πρέπει να απευθυνθούμε στην συνάρτηση map:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Για να βρούμε την μικρότερη (min) τιμή στην συλλογή:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

max

Επιστρέφει την μεγαλύτερη (max) τιμή στην συλλογή:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

reduce

Με την reduce μπορούμε να μαζέψουμε την συλλογή μας σε μία τιμή. Για να το κάνουμε αυτό, παρέχουμε έναν προεραιτικό συσσωρευτή (το 10 σε αυτό το παράδειγμα) ο οποίος περνάει στη συνάρτηση. Αν δεν παρέχουμε συσσωρευτή, χρησιμοποιείται η πρώτη τιμή:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16
iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6
iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Η ταξινόμηση των συλλογών μας γίνεται εύκολη όχι με μία, αλλά με δύο συναρτήσεις sort. Η πρώτη επιλογή που έχουμε στη διάθεσή μας χρησιμοποιεί την ταξινόμηση όρων για να καθορίσει την σειρά ταξινόμησης:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Η άλλη επιλογή μας επιτρέπει να παρέχουμε μια συνάρτηση ταξινόμησης:

# με τη συνάρτησή μας
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# χωρίς
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την uniq για να αφαιρέσουμε διπλότυπα από τις συλλογές μας:

iex> Enum.uniq([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4])
[1, 2, 3, 4]

Share This Page