Fork me on GitHub

Uruchamianie programów

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Do stworzenia pliku wykonywalnego w Elixirze służy escript. Escript generuje plik wykonywalny, który może zostać uruchomiony na każdym komputerze, na którym zainstalowano Erlanga.

Spis treści

Na początek

By utworzyć plik, który można uruchomić, za pomocą escriptu musimy zrobić tylko kilka drobnych rzeczy: zaimplementować funkcję main/1 oraz zaktualizować konfigurację mixa.

Na początek stwórzmy moduł, który będzie punktem startowym programu. W nim zaimplementujemy funkcję main/1:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  # Do stuff
 end
end

Następnie w pliku mixa dodajemy sekcję :escript, która zawiera opcję :main_module:

defmodule ExampleApp.Mixfile do
 def project do
  [app: :example_app,
   version: "0.0.1",
   escript: escript]
 end

 def escript do
  [main_module: ExampleApp.CLI]
 end
end

Parsowanie argumentów

Do naszej aplikacji możemy przekazać pewne argumenty z linii poleceń. By je sparsować, użyjemy Elixirowego modułu OptionParser.parse/2 z opcją :switches, która zawiera informacje, iż nasza flaga jest typu logicznego:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  args
  |> parse_args
  |> response
  |> IO.puts
 end

 defp parse_args(args) do
  {opts, word, _} =
   args
   |> OptionParser.parse(switches: [upcase: :boolean])

  {opts, List.to_string(word)}
 end

 defp response({opts, "Hello"}), do: response({opts, "World"})
 defp response({opts, word}) do
  if opts[:upcase], do: String.upcase(word), else: word
 end
end

Tworzenie plików wykonywalnych

Jak już skonfigurujemy aplikację by używała escript, stworzenie pliku wykonywalnego z Mixem jest banalne:

$ mix escript.build

Zobaczmy jak to działa:

$ ./example_app --upcase Hello
WORLD

$ ./example_app Hi
Hi

I to wszystko! Właśnie stworzyliśmy nasz pierwszy program z użyciem escriptu.


Podziel się