Fork me on GitHub

Testovanie

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Testovanie je dôležitou súčasťou vývoja softvéru. V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako testovať náš elixirový kód pomocou knižnice ExUnit a na testovacie best practices.

Obsah

ExUnit

Elixir má zabudovaný testovací framework ExUnit, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujeme na dôkladné otestovanie nášho kódu. Než s ním začneme, je dôležité spomenúť, že ExUnit testy sa implementujú ako elixirové skripty, takže pre súbory s testami musíme použiť príponu .exs. Pred spustením testov ešte musíme naštartovať samotný ExUnit. Bežne sa to robí v súbore test/test_helper.exs.

Keď sme si v minulej lekcii vygenerovali nový projekt, mix nám vygeneroval rovno aj jednoduché základné testy v súbore test/example_test.exs.

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "the truth" do
  assert 1 + 1 == 2
 end
end

Kompletnú sadu testov nášho projektu môžeme spustiť príkazom mix test. Keď to urobíme v našom vygenerovanom projekte, mali by sme dostať niečo takéto:

Finished in 0.03 seconds (0.02s on load, 0.01s on tests)
1 tests, 0 failures

assert

Každý kto sa už niekedy stretol s automatickými testami softvéru, určite pozná príkaz assert (v niektorých testovacích frameworkoch should, či expect). Toto makro testuje, či sa daný výraz vyhodnotí ako true. Ak nie, vyhodí chybu a test zlyhá. Pozrime sa na príklad takéhoto zlyhania - upravme náš test a spustime ho príkazom mix test:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "pravda" do
  assert 1 + 1 == 3
 end
end

Tentoraz by sme mali vidieť celkom odlišný výstup:

 1) test pravda (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: 1 + 1 == 3
   lhs: 2
   rhs: 3
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6

......

Finished in 0.03 seconds (0.02s on load, 0.01s on tests)
1 tests, 1 failures

ExUnit nám povie úplne presne, kde (na ktorom asserte) testy zlyhali, aká bola očakávaná hodnota a aká bola skutočná hodnota.

refute

Opakom príkazu assert je príkaz refute. Použijeme ho v prípade, že chceme testovať, či sa daný výraz vyhodnotí ako false.

assert_raise

Niekedy potrebujeme testovať, že kód vyhodí chybu (prípadne konkrétny typ chyby) - na to sa nám hodí príkaz assert_raise. Príklad použitia je v lekcii o knižnici Plug.

Setup

Niekedy potrebujeme pred samotnými testami vykonať nejaké pomocné činnosti. S tým nám pomôžu makrá setup a setup_all. Blok kódu v makre setup sa vykoná pred každým jednotlivým testom, blok v makre setup_all sa vykoná len raz - na začiatku pred spustením prvého testu. Oba bloky by mali vrátiť tuple v tvare {:ok, stav}, pričom stav bude dostupný v jednotlivých testoch.

Ako príklad si do nášho súboru s testami doplníme blok setup_all:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 setup_all do
  {:ok, number: 2}
 end

 test "pravda", state do
  assert 1 + 1 == state[:number]
 end
end

Mockovanie

Niektoré testovacie frameworky využívajú techniku mockovania, čiže podsúvania atráp rôznych objektov a funkcií testovanému kódu. Elixir sa však tomuto vyhýba a vývojárov od nej odradzuje. Ak vo svojom kóde dodrživate zásady dobrého funkcionálneho návrhu, mockovanie nikdy potrebovať nebudete, pretože svoje moduly a funkcie budete môcť jednoducho testovať na individuálnej úrovni.

Odolajte pokušeniu.Zdieľaj túto stránku