Fork me on GitHub

Основи

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Встановлення Elixir, базові типи даних та прості операції.

Зміст

Початок роботи з Elixir

Встановлення

Інструкції для встановлення для кожної ОС знаходяться на офіційному сайті elixir-lang.org в розділі Installing Elixir.

Після того як мову встановлено, можно перевірити яку саме версію було встановлено:

% elixir -v
Erlang/OTP 20 [erts-9.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Elixir 1.5.2

Інтерактивний режим роботи

Elixir поставляється з утилітою iex, інтерактивною консоллю, яка дозволяє виконувати код Elixir.

Для початку запустимо утиліту iex:

Erlang/OTP 20 [erts-9.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.5.2) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Давайте спробуємо як мова працює з простими виразами:

iex>
2+3
5
iex> 2+3 == 5
true
iex> String.length("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
43

Не біда якщо ви поки не розумієте деталей кожного виразу. До ніх ми ще дійдемо.

Прості типи даних

Цілі числа

iex> 255
255
iex> 0xFF
255

Також підтримуються числа в двійковій, вісімковій та шістнадцятковій системах числення:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Числа з рухомою комою

В Elixir числа з рухомою комою потребують наявності цифри на початку.

iex> 3.41
3.41
iex> .41
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Булевий тип

Elixir підтримує true та false як логічний тип. Крім false та nil все істинне:

iex> true
true
iex> false
false

Атоми

Атом - це константа, значенням якої є її ім’я. Якщо ви знайомі з мовою программування Ruby, то це схоже на символи:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

Логічні значення true та false також є відповідними атомами:

iex> true |> is_atom
true
iex> :true |> is_boolean
true
iex> :true === true
true

Назви модулів в Elixir також є атомами. MyApp.MyModule це валідний атом, навіть якщо такий модуль ще не був заявлений:

iex> is_atom(MyApp.MyModule)
true

Атоми також використовуються для доступу до Erlang бібліотек та модулів:

iex> :crypto.strong_rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Рядки

Рядки в Elixir кодуються в UTF-8 та об’являються за допомогою подвійних лапок:

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

Вони підтримують спецсимволи, такі як початок нового рядка:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Elixir також включає складніші типи даних. Ми розберемо їх в подальших частинах.

Базові операції

Арифметика

Elixir підтримує базові оператори +, -, * та / очевидним чином. Важливо запам’ятати, що / завжди повертає число з плаваючою точкою:

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Якщо потрібне цілочисленне ділення або залишок, для цього є спеціальні функціі:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Логічні операції

Elixir має оператори ||, &&, ! . Вони підтримують будь-який тип аргументів:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Також є три додаткових оператори, в яких першим аргументом має бути логічний тип (true and false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Порівняння

Elixir має всі стандартні оператори порівняння, до яких ми звикли: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < та >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

Для строгих порівнянь цілих чисел з числами з плаваючою точкою можно використовувати ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

Важливою особливістю Elixir є той факт, що будь-які два типи можуть бути порівняні. Це дуже корисно при сортуванні. Не має сенсу запам’ятовувати порядок сортування, але варто знати що він є:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Це веде до неочевидних порівнянь, яких немає в інших мовах программування:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Інтерполяція рядків

Якщо ви користувалися мовою Ruby, інтерполяція в Elixir виглядає знайомою:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Об’єднання рядків

Операція об’єднання двох рядків виконується за допомогою оператора <>:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"

Contributors

loading...Поділитися