Translation Report - 22.82%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Grunnleggende Basics Grunnleggende Elixir 1.1.2 0.9.0
Grunnleggende Collections Kolleksjoner 1.2.3 0.9.0
Grunnleggende Comprehensions Comprehensions 1.1.0 0.9.0
Grunnleggende Control Structures Kontrollstrukturer 1.1.1 0.9.1
Grunnleggende Documentation Dokumentasjon 1.0.2 0.9.1
Grunnleggende Enum Enum 1.4.0 0.9.0
Grunnleggende Functions 1.1.0
Grunnleggende IEx Helpers IEx Hjelpere 1.0.1 1.0.1
Grunnleggende Custom Mix Tasks Egnedefinerte Mix Tasks 1.0.2 1.0.1
Grunnleggende Mix Mix 1.0.1 0.9.1
Grunnleggende Modules Moduler 1.3.0 0.9.1
Grunnleggende Pattern Matching Mønstersammenligning 1.0.2 0.9.0
Grunnleggende Pipe Operator Pipeoperatoren 1.0.1 0.9.1
Grunnleggende Sigils Sigiler 1.0.1 0.9.0
Grunnleggende Strings Strenger 1.1.1 0.9.1
Grunnleggende Testing Testing 1.1.1 0.9.1
Avansert Behaviours 1.0.1
Avansert Concurrency 1.1.0
Avansert Erlang Interoperability 1.0.1
Avansert Error Handling 1.0.1
Avansert Executables 1.0.1
Avansert GenStage 1.0.2
Avansert Metaprogramming 1.0.2
Avansert OTP Concurrency 1.0.3
Avansert OTP Supervisors 1.1.1
Avansert Protocols 1.0.1
Avansert Specifications and types 1.0.2
Avansert Umbrella Projects 1.0.1
Libraries Benchee 1.0.1
Libraries Bypass 1.0.0
Libraries Guardian (Basics) 1.0.1
Libraries Poolboy 1.1.1
Detaljer Debugging 1.0.1
Detaljer Ecto 1.2.0
Detaljer Embedded Elixir (EEx) 1.0.2
Detaljer Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0
Detaljer Mnesia 1.0.0
Detaljer Plug 1.1.2
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0