Własne funkcje Mix'a

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka dużych zmian.

Tworzenie własnych funkcji Mix’a dla projektów w Elixirze.

Spis treści

Wprowadzenie

Nie jest niczym niezwykłym chęć rozszerzenia funkcjonalności aplikacji napisanych w Elixirze. Można to osiągnąć dodając własne funkcje do Mix’a. Zanim zobaczymy jak to zrobić, przyjrzyjmy się jednej z już istniejących:

$ mix phx.new my_phoenix_app

* creating my_phoenix_app/config/config.exs
* creating my_phoenix_app/config/dev.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.secret.exs
* creating my_phoenix_app/config/test.exs
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app.ex
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app/endpoint.ex
* creating my_phoenix_app/test/views/error_view_test.exs
...

Jak możemy zobaczyć wyżej, framework Phoenix posiada własną funkcję do generowania nowego projektu. A co, jeśli chciałbyś mieć coś podobnego w swoim projekcie? Świetnie się składa, gdyż Elixir daje nam taką możliwość i czyni cały proces bardzo prostym do wykonania.

Konfiguracja

Utwórzmy prostą aplikację Mix’a.

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

A teraz, w pliku lib/hello.ex, który został dla nas wygenerowany, napiszmy funkcję, która wypisze na ekranie “Hello, World!”

defmodule Hello do
 @doc """
 Output's `Hello, World!` everytime.
 """
 def say do
  IO.puts("Hello, World!")
 end
end

Własne funkcje Mix’a

Stwórzmy własną funkcję Mix’a. Najpierw utwórz nowy katalog i plik hello/lib/mix/tasks/hello.ex. W tym pliku zamieść poniższy kod:

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 use Mix.Task

 @shortdoc "Simply runs the Hello.say/0 command."
 def run(_) do
  # calling our Hello.say() function from earlier
  Hello.say()
 end
end

Zauważ jak rozpoczynamy tworzenie modułu z użyciem Mix.Tasks i nazwą, którą chcemy zawołać z linii komend. W drugiej linii wprowadzamy use Mix.Task, co pozwala nam skorzystać z zachowania Mix.Task w przestrzeni nazw. Następnie definiujemy funkcję run, w której ignorujemy przekazywany argument. W ciele tej funkcji wołamy funkcję say z naszego modułu Hello.

Funkcje Mix’a w akcji

Wypróbujmy naszą nową funkcję Mix’a. Dopóki jesteśmy katalogu głównym naszego projektu wszystko powinno działać. Z linii komend wywołaj mix hello. Powinieneś zobaczyć:

$ mix hello
Hello, World!

Mix jest bardzo przyjazny w użyciu i podpowiada nam właściwe komendy w przypadku zrobienia literówki:

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

Zwróciłeś uwagę, że wykorzystaliśmy nowy atrybut modułu, @shortdoc? Jest on bardzo pomocny przy dystrybuowaniu aplikacji, szczególnie, gdy użytkownik skorzysta z komendy mix help w konsoli.

$ mix help

mix app.start     # Starts all registered apps
...
mix hello       # Simply calls the Hello.say/0 function.
...
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!