Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Mix

ก่อนที่เราจะดำดิ่งลึกลงไปในโลกของ Elixir มากกว่านี้ เราต้องมารู้จักกับ Mix กันก่อน ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Ruby ตัว Mix เองก็คือ Bundler, RubyGems และ Rake รวมกัน ซึ่ง Mix เองเป็นส่วนสำคัญของโปรเจค Elixir ทุกโปรเจค และในบทเรียนนี้เราจะได้พบกับบางฟีเจอร์เจ๋งๆของ Mix หากต้องการดูความสามารถของ Mix ทั้งหมดให้รันคำสั่ง mix help

จนถึงตอนนี้เราทำทุกอย่างอยู่บน iex เท่านั้นซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ การจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงๆ เราจำเป็นต้องแบ่งโค้ดของเราออกเป็นหลายๆไฟล์ เพื่อที่จะสามารถจัดการได้ง่าย ซึ่ง Mix เองสามารถช่วยให้เราทำแบบนั้นได้

New Projects

เมื่อเราจะสร้างโปรเจค Elixir ใหม่ mix ช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยคำสั่ง mix new โดยคำสั่งนี้จะสร้าง folder ของโปรเจค และโค้ด boilerplate ที่จำเป็นต้องใช้ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

mix new example

จาก output เราจะเห็นว่า Mix ได้สร้าง folder และไฟล์ boilerplate จำนวนนึงให้เรา:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating .formatter.exs
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

ในบทนี้เราจะเน้นไปที่ไฟล์ mix.exs ไฟล์นี้เราสามารถ configure application ของเรา, dependency, environment, และ version เมื่อเปิดไฟล์ mix.exs ใน editor ที่คุณชอบ คุณจะเจอโค้ดหน้าตาแบบนี้ (comments ถูกลบออกเผื่อให้กระชับขึ้น):

defmodule Example.Mix do
 use Mix.Project

 def project do
  [
   app: :example,
   version: "0.0.1",
   elixir: "~> 1.0",
   build_embedded: Mix.env() == :prod,
   start_permanent: Mix.env() == :prod,
   deps: deps
  ]
 end

 def application do
  [applications: [:logger]]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

ส่วนแรกที่เราจะมาดูกันคือ project ในส่วนนี้เราจะระบุชื่อ application ของเรา (app), ระบุ version (version), Elixir version (elixir) และ dependency (deps)

ส่วน application จะถูกใช้ตอนสร้างไฟล์ของ application ซึ่งเราจะพูดถึงถัดไป

Interactive

บางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ iex กับ context ของ application เรา โอ้ขอบคุณสวรรค์ Mix ช่วยให้เราทำเรื่องนี้ได้ง่าย เราสามารถเริ่ม iex session ใหม่ด้วย context ของเราด้วยคำสั่ง

cd example
iex -S mix

รัน iex ด้วยวิธีนี้จะโหลด application ของคุณและ dependency ต่างๆเข้าไปใน runtime ปัจจุบัน

Compilation

Mix นั้นฉลาดและจะ compile เมื่อคุณแก้ไขหรือจำเป็นต้อง compile ใหม่ แต่การ compile โปรเจคได้เอง ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ ในส่วนนี้เราจะพูดถึงวิธี compile เอง และเมื่อ compile มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

การ compile โปรเจค Mix เราแค่ต้องรันคำสั่ง mix compile ใน base directory ของเรา

mix compile

โปรเจคเรายังไม่มีอะไรมากดังนั้นผลลัพธ์เลยยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่และมันควรจะเสร็จสมบูรณ์ดี

Compiled lib/example.ex
Generated example app

เมื่อเรา compile โปรเจค Mix จะสร้าง directory _build ขึ้นมาสำหรับเก็บของที่ถูก compile ถ้าเราเข้าไปดูใน _build เราจะเจอกับ application ของเราที่ถูก compile แล้ว: example.app

Managing Dependencies

ตอนนี้โปรเจคของเรายังไม่มี dependency ดังนั้นเราจะใส่ dependency เข้าไปและ fetch มันลงมา

การจะเพิ่ม dependency เข้าไป อย่างแรกเราต้องเพิ่มเข้าไปในไฟล์ mix.exs ของเรา ในส่วน deps ซึ่งลิสต์ของ dependency จะถูกระบุอยู่ในรูปของ tuples ด้วยค่าที่จำเป็นสองค่าและค่าเสริมอีกหนึ่งค่า ซึ่งก็คือ: ชื่อของ package ในรูปของ atom, เวอร์ชั่นในรูปของ string และสุดท้ายคือ options ที่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

สำหรับตัวอย่างสามารถดูได้จากโปรเจคที่มี dependency เช่น phoenix_slim:

def deps do
 [
  {:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}
 ]
end

จากที่คุณได้เห็นจาก dependency ข้างบน cowboy นั้นจำเป็นแค่ตอน development และ test

เมื่อเราประกาศ dependency ของเราเสร็จเราก็เหลืออีกหนึ่งขึ้นตอนคือ fetch มัน ซึ่งเหมือนกับ bundle install

mix deps.get

แค่นั้นเอง! เมื่อเราประกาศและ fetch dependency ของโปรเจคเราแล้ว ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเพิ่ม dependency เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการ

Environments

Mix นั้นเหมือนกับ Bundler ตรงที่รองรับ environments หลายๆแบบ โดย environments ที่มีมาให้ในตัวเลยมีสามแบบ

สามารถอ่านค่า environment ปัจจุบันได้จาก Mix.env และแน่นอน environment สามารถเปลี่ยนได้ผ่าน environment variable MIX_ENV

MIX_ENV=prod mix compile
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!