Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Mix

Sebelum kita belajar lebih mendalam mengenai Elixir kita perlu memahami tentang mix. Jika anda biasa dengan Ruby, mix adalah gabungan Bundler, RubyGems dan Rake. Ia adalah elemen penting di dalam mana-mana projek Elixir dan di dalam pelajaran ini kita akan meneroka beberapa cirinya yang hebat. Untuk melihat apa yang dibekalkan oleh mix, jalankan mix help.

Sehingga tahap ini kita telah bekerja dengan iex yang mempunyai banyak kekangan. Untuk membina sesuatu yang berguna kita perlu memisahkan kod kita kepada banyak fail supaya mudah untuk diuruskan, dan mix memudahkan kita menguruskan projek-projek kita

Projek Baru

Apabila kita bersedia untuk membina satu projek baru Elixir, mix memudahkannya dengan arahan mix new. Ini akan menjana struktur direktori projek dan plat dandang(boilerplate) yang berkaitan. Ianya agak mudah, jadi mari kita mulakan:

mix new example

Daripada paparan output kita boleh melihat yang mix telah membuat direktori kita dan beberapa fail plat dandang:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating .formatter.exs
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

Di dalam pelajaran ini kita akan memberi fokus kepada mix.exs. Di sini kita membuat tetapan aplikasi kita, komponen sokongan, persekitaran, dan versi. Buka fail tersebut di dalam perisian suntingan teks kegemaran anda, anda sepatutnya dapat melihat sesuatu seperti ini(komen-komen dibuang untuk memudahkan pembacaan):

defmodule Example.Mix do
 use Mix.Project

 def project do
  [
   app: :example,
   version: "0.1.0",
   elixir: "~> 1.5",
   start_permanent: Mix.env() == :prod,
   deps: deps()
  ]
 end

 def application do
  [
   extra_applications: [:logger]
  ]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

Bahagian pertama yang akan kita lihat ialah project. Di sini kita tetapkan nama aplikasi kita (app), versi kita (version), versi Elixir (elixir), dan akhir sekali komponen sokongan (deps).

Bahagian application digunakan semasa penjanaan fail aplikasi kita yang akan kita lihat seterusnya.

Interaktif

Ada kemungkinan di mana iex perlu digunakan di dalam konteks aplikasi kita. Kita bernasib baik, mix telah memudahkan kita. Kita boleh menjalankan satu sesi iex baru:

cd example
iex -S mix

Menjalankan iex dengan cara ini akan memuatkan aplikasi kita dan komponen sokongan ke dalam runtime semasa.

Pengkompilan

Mix adalah pintar dan akan mengkompil perubahan anda apabila diperlukan, tetapi ada kemungkinan di mana kita perlu menyatakan keperluan pengkompilan secara nyata di dalam projek kita. Di dalam bahagian ini kita akan lihat bagaimana untuk mengkompil projek dan apa yang dilakukan oleh pengkompil.

Untuk mengkompil projek, kita hanya perlu jalankan mix compile di dalam direktori induk:

mix compile

Projek kita tidak mempunyai banyak kandungan jadi paparan output tidak begitu menarik tetap ia sepatutnya berjaya dijalankan:

Compiled lib/example.ex
Generated example app

Apabila kita kompilkan satu projek, mix akan membuat direktori _build. Jika kita melihat ke dalam _build kita akan nampak fail kompilan aplikasi kita: example.app.

Mengurus Komponen Sokongan

Projek kita masih belum mengandungi apa-apa komponen sokongan, jadi kita akan teruskan dan lihat bagaimana untuk membuat tetapan dan memuatkan komponen sokongan.

Untuk memuatkan satu komponen sokongan baru, kita perlu masukkan ia ke dalam fail mix.exs di bahagian deps. Senarai komponen sokongan adalah sekumpulan tuple yang mengandungi dua nilai wajib dan satu nilai pilihan: Nama pakej dalam bentuk atom, versi dalam bentuk string, dan nilai-nilai pilihan.

Sebagai contoh mari kita lihat satu projek yang mengandungi komponen sokongan, seperti phoenix_slim:

def deps do
 [
  {:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}
 ]
end

Sebagaimana yang dapat anda lihat dari senarai komponen sokongan di atas, komponen sokongan cowboy cuma diperlukan dalam persekitaran pembangunan(dev) dan pengujian(test).

Setelah membuat tetapan komponen sokongan langkah terakhir ialah memuatkan mereka. Ini adalah sama dengan bundle install:

mix deps.get

Itu sahaja! Kita telah membuat tetapan dan memuatkan komponen sokongan untuk projek kita. Sekarang kita telah bersedia untuk memuatkan komponen sokongan lain apabila diperlukan.

Persekitaran

Mix, seperti Bundler, menyokong pelbagai persekitaran(environment). Secara lalai, mix boleh digunakan dalam tiga persekitaran:

Nilai persekitaran semasa boleh dicapai menggunakan Mix.env. ilai persekitaran juga boleh diubah menggunakan pembolehubah MIX_ENV:

MIX_ENV=prod mix compile
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!