Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Mix

Elixirin derinliklerine girmeden önce Mix öğrenelim. Eğer daha önceden Ruby biliyorsanız Mix’i Bundeller, RubyGems ve Rake ile eşleştirin. Mix, Elixirin önemli bir parçası ve bu dersimizde sadece birkaç özelliğini öğreneceğiz. Mix’in sunduğu tüm özelliklerini görmek için mix help komutun çalıştırın.

Şimdiye kadar sınırlamalar içeren iex ile çalıştık. Daha önemli şeyler İnşaat etmek için ve kodunuz etkili bir şekilde yönetmek için kodumuzu faklı dosyalar bölmemiz gerekir; İşte Mix bunu projelere yapmamıza izin verir

Yeni Proje

Yeni bir Elixir projesi oluşturmaya hazırsak ,Mix’in mix new komutu ile kolayca oluşturabilirsiniz. Bu projenin klasör yapısını ve gerekli dosyaları oluşturur. Kullanımı oldukça basittir, haydi başlayalım:

mix new example

Çıktıda Mix’in hangi dizinleri ve dosyaları oluşturduğunu göre bilirisiniz:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating .formatter.exs
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

Bu derste mix.exs‘e odaklanacağız. Burada projemizin bağımlılıklarını, ortamını ve sürümümüzü yapılandırıyoruz. . Dosyayı favori editörünüzle açın, şöyle bir şeyle karışılacaksınız (açıklamalar kaldırılmıştır):

defmodule Example.Mix do
 use Mix.Project

 def project do
  [
   app: :example,
   version: "0.1.0",
   elixir: "~> 1.5",
   start_permanent: Mix.env() == :prod,
   deps: deps()
  ]
 end

 def application do
  [
   extra_applications: [:logger]
  ]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

Bakacağımız ilk bölüm project. Burada uygulamamızın adını (app), sürümünü (version), Elixir versiyonunu (elixir), ve son olarak bağımlılıklarını tanımlıyoruz (deps).

application bölümü dosylarımızın oluşturulması sırasında kullanılır, bu bölümü sonra ele alacağız.

İnteraktif

Uygulamamızı bazen iex‘de kullanmamız gerekebilir. Neyse ki Mix bunu kolaylaştırıyor. Yeni bir iex oturumu başlatabiliriz:

cd example
iex -S mix

iex‘i bu şekilde başlatmak uygulamamızı ve bağımlılılarını mevcut çalıştırma ortamına yükleyecektir.

Derleme

Mix akıllıdır gerektiğinde değişikleri derleyecektir anaca yinde sizin projenizi derlemeniz gereke bilir. bu bölümde nasıl derleme yapacağımızı ve neleri derleyeceğini öğreneceğiz.

Bir mix projesini derlemek için ana dizinde mix compile çalıştırmanız yeterlidir:

mix compile

projemizde çok bir şey yoktu bu yüzden verdiği çıktı pek heyecan verici değil:

Compiled lib/example.ex
Generated example app

Derlediğimiz Mix projemizde _build dizini oluşturacaktır. eğer _build dizinine bakarsak derlenmiş uygulamayı göreceğiz: example.app.

Bağımlılık Yönetimi

Şunan için projemizde bağımlılık yok anacak kısa süre içinde olacak, bu yüzden devam edip bağımlılıkları tanımlamayı anlatacağız.

Yeni bir bağımlılık eklemke için mix.exs doyasındaki deps fonksiyonuna ekliyoruz. Bağımlılık listemiz iki gerekli ve bir isteğe bağlı olan tuple içeri: paket adı atom, versiyon string ve isteği bağlı seçenekler.

Örnek görmek için phoenix_slim gibi bir projeye göz atalım:

def deps do
 [
  {:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}
 ]
end

Yukardaki bağımlılık tanımlarından da anladığımız gibi cowboy bağımlılığı yalnızca test ve geliştirme sırasında kullanılıyor.

Bağımlılıklarımızı tanımladığımıza göre bir adım daha atıyoruz: onları yüklüyoruz. Bu bundle install‘a benzer:

mix deps.get

Bu kadar! Bağımlılıklarımız ekledi ve yükledik. Artık zamanı geldiğinde bağımlılıkları eklemeye hazırız.

Ortamlar

Mix, Bundler çok benzer ve farklı ortamları destekler. Üç ortam karışık olarak birlikte çalışır.:

Geçerli ortama Mix.env kullanarak erişebiliriz. Beklendiği gibi MIX_ENV değişkeniyle ortam değiştirile bilinir:

MIX_ENV=prod mix compile
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!