Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Davranışlar

Önceki derste Typespec’leri öğrendik, burada bu özellikleri uygulamak için bir modülün nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Elixir’de, bu durum davranışlar olarak adlandırılır.

Kullanımları

Bazen modüllerin ortak bir API’yi paylaşmasını istersiniz, bunun için Elixir’deki çözüm davranışlardır. Davranışlar iki ana rol oynar:

Elixir, GenServer gibi birtakım davranışlar içerir, ancak bu derste bunu kullanmak yerine kendimiz bir adet yaratmaya odaklanacağız.

Davranışı tanımlama

Davranışları daha iyi anlamak için bir işçi modülü için bir tane uygulayalım. Bu işçilerin iki fonksiyonu yerine getirmeleri beklenir: init/1 ve perform/2

Bunu başarmak için, @callback direktifini, @spec ile benzer sözdizimiyle kullanacağız. Bu, required fonksiyonunu tanımlar; @macrocallback kullanabiliriz. İşçilerimiz için init/1 ve perform/2 fonksiyonlarını belirleyelim:

defmodule Example.Worker do
 @callback init(state :: term) :: {:ok, new_state :: term} | {:error, reason :: term}
 @callback perform(args :: term, state :: term) ::
       {:ok, result :: term, new_state :: term}
       | {:error, reason :: term, new_state :: term}
end

Burada init/1 değerini herhangi bir değeri kabul etmek ve {: ok, state} veya {: error, reason} demetini döndürmek olarak tanımladık. Perform / 2 fonksiyonumuz, başlattığımız durumla birlikte işçimiz için bazı argümanlar alacak, ve sonuçlandırmak için {:ok, result, state} veya {:error, reason, state} gibi durum demetlerini bekleyecek.

Davranışları kullanma

Davranışlarımızı tanımladığımıza göre, hepsini aynı genel API’yi paylaşan çeşitli modüller oluşturmak için kullanabiliriz. Modülümüze bir davranış eklemek, @behaviour özniteliği ile kullanılır.

Yeni davranışımızı kullanarak, uzak bir dosyayı indirecek ve yerel olarak kaydedecek bir modül oluşturalım:

defmodule Example.Downloader do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(url, opts) do
  url
  |> HTTPoison.get!()
  |> Map.fetch(:body)
  |> write_file(opts[:path])
  |> respond(opts)
 end

 defp write_file(:error, _), do: {:error, :missing_body}

 defp write_file({:ok, contents}, path) do
  path
  |> Path.expand()
  |> File.write(contents)
 end

 defp respond(:ok, opts), do: {:ok, opts[:path], opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Ya da bir dosya dizisini sıkıştıran bir işçi edinmeye çalışalım, Bu da mümkün:

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Yapılan iş farklı olsa da, genele açık bir API bulunmuyor ve bu modülleri kullanan herhangi bir kod, beklendiği gibi yanıt vereceğini bilerek onlarla etkileşim kurabilir.

Bu bize, farklı görevleri yerine getiren genele açık API’sine uyan, herhangi bir sayıda işçi yaratma becerisi kazandırır.

Bir davranış ekleyeceğiz, ancak gerekli tüm fonksiyonları yerine getiremediğimizde, derleme zamanı uyarısı karşımıza çıkacak. Bu eylemi görmek için init/1 satırını kaldırarak Example.Compressor kodumuzu değiştirelim:

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Şimdi kodumuzu derlediğimizde aşağıdaki gibi bir uyarı görmeliyiz:

lib/example/compressor.ex:1: warning: undefined behaviour function init/1 (for behaviour Example.Worker)
Compiled lib/example/compressor.ex

Bu kadar! Şimdi başkaları ile davranışlar paylaşmaya ve oluşturmaya hazırız.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!