Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Belgelendirme

Elixir kodunun belgelendirilmesi.

Bilgi Notu

Nekadar yorum yapmamız ve belgeyi kaliteli yapan şeyler programlama dünyasının tartışmalı konularıdır. Bunula birlikte belgelendirme kendimiz ve kodlarımız ile çalışsanlar için önemli olduğunu kabul etmeliyiz.

Elixir belgelere birinci sınıf vatandaş olarak davranıyor ve projeleriniz belgelendirmeniz ve belgelere ulaşmanız için çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Şimdi bunun 3 yolunu inceleyelim:

Satır İçi Belgelendirme

Muhtemlen kodunuzu yorumlamanın en kolay yolu satır içi yorumlamadır. Elixirde de satır içi yorumlar Python veya Ruby’e benzer şekilde # diyez, pound, veya hash (Dünya üzerinde bulunduğunuz yeregöre değişiklik gösterecektir) kullanılarak yapılır.

Şu Elixir Scriptini ele alalım (greeting.exs):

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum.")

Elixir bu betiği çalıştırırken # den başlayarak satır sonuna kadar olan her şeyi kod olarak kabul etmez. Yorumlarınız kodun çalışması sırasında bir performans sorunu yaratmaz anaca diğer programcılar için anlaşılır olacak şekilde yazılmalıdır.Tek satır yorumları kötüye kullanmamaya dikkat edin! Kodunuzdaki çöp yığını kabus haline gelebilir.Ölçülü kullanmaya dikkat edin.

Modülleri Belgelendirme

@moduledoc modül düzeyinde satır içi belgelendirmeye izin verir. Genellikle defmodule tanımın hemen altında bulunur. Aşağıdaki örnekte @moduledoc dekoretörüyle bir satırlık yorum görülmektedir.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Provides a function `hello/1` to greet a human
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Biz veya diğer insanlar IEx içinde h yardımcı fonksiyonu ile bu modül belgelerine erişe bilirler.

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Provides a function hello/1 to greet a human

Fonksiyon Belgelendirme

Bu arada modüllere benzer bir belgelendirme yöntemi söz konusu . @doc fonksiyonlarda satır için belgelendirmeye izin verir. @docdekoratörü açıklamanın hemen önünde bulunur.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Tekrar IEx’e dönersek yardımcı komut (h) modül içindeki fonksiyon için şöyle kullanılır :

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

  name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

Belgelendirmelerimizde noktalma işaretlerini nasıl kullanacağımız ve bunları terminalin nasıl yorumladığını fark ettiniz mi? Apart from really being cool and a novel addition to Elixir’s vast ecosystem, it gets much more interesting when we look at ExDoc to generate HTML documentation on the fly.

Not: @spec veri tiplerinin statik tanımları için kullanılır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız Specifications and types dersine göz atın.

ExDoc

ExDoc projesi GitHub’da bulunan resmi bir Elixir prjesidir. Elixir projeleri için HTML (HyperText Markup Language) ve çevrim içi belgeler oluşturur. Öncelikle bir Mix projesi oluşturalım:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .formatter.exs
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Şimdi önceki @doc dersindeki kodu lib/greeter.ex adlı dosyaya kopyalayıp yapıştırın ve her şeyin halen çalışır durumda olduğunda emin olun . Artık bir Mix projesinden çalışıyoruz, IEx’i iex -S mix komutunu kullanarak biraz farklı bir şekilde başlatıyoruz:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Kurulum

Herşey doğru ise yukardakine benzer bir çıktı alıyoruz, şimdi ExDoc kurmaya hazırız. Başlangıç için mix.exs dosyasına bağımlılıklarımız ekleyelim: :earmark ve :ex_doc.

 def deps do
  [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev},
  {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
 end

Bu bağımlılıkları üretim ortamında (production environment) kurmamak için only: :dev anahtar/değer çiftini ekleyin. Peki neden Earmark? Earmark, ExDoc’un @moduledoc ve @doc içindeki belgelerimizi güzel görünümlü HTML’ye çevirmek için kullandığı Elixir programlama dili için bir Markdown ayrıştırıcısıdır (parser).

Bu noktada Earmark kullanmak zorunda olmadığımız belirtmekte fayda var. Pandoc, Hoedown, or Cmark gibi başkalarıyla değiştire bilirsiniz; Burada okuyacağınız birkaç küçük konfigrasyonu daha yapmanız gerekecek. Biz Earmark kullanmaya devam edeceğiz.

Belgelerin Oluşturulması

Devam ediyoruz, hala açık olan terminalde aşağıdaki iki komutu çalıştırın:

$ mix deps.get # gets ExDoc + Earmark.
$ mix docs # makes the documentation.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

eğer her şey planlandığı gibi olduysa, yukarıdaki gibi bir çıktı alacaksınız. Artık projemizde doc/ adında yeni bir dizin olduğunu görmeliyiz. Üretilen belgelerimiz buranın içindedir. Eğer dizine taracımız ile ziyaret edersek aşağıdakiler gibi bir sayfa karşılayacak bizi:

ExDoc Screenshot 1

Earmark’ın belgelerimizden Markdown oluşturduğunu ve ExDoc’un bunu daha okunabilir olarak olarak gösterdiğini görüyoruz.

ExDoc Screenshot 2

Artık bunu GitHu’da, kendi sitemizde veya HexDocs’da yayınlaya biliriz.

En iyi Uygulama

Belgelendirme dilin kurallarına göre yapılmalıdır. Elixir oldukça genç bir dil olduğundan, ekosistem büyüdükçe yeni standartlar keşfedilmeye devam edecektir. Bununla birlikte topluluk en iyi kullanım metodlarını belirlemeye çalıştı. TDaha fazla bilgi için The Elixir Style Guide göz atın.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 This is good documentation.
 """

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # and so on...

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!