Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Dokumentasjon

Dokumentering av elixir kode.

Kommentarer

Hvor mye vi kommenterer, og hva som ligger i kvalitetsdokumentasjon er et ofte diskutert tema i programmeringsverden. En ting er ihvertfall sikkert, dokumentasjon er viktig både for oss selv, og de som jobber med koden vår.

Elixir behandler dokumentasjon som first-class citizen, noe som gir oss forskjellige funksjoner vi kan benytte oss av for å generere dokumentasjon i prosjektene våre. Elixir gir oss attributter for å kommentere kode. La oss ta en titt på 3 måter:

Dokumentere med enkeltlinjer

Den enkleste måten å kommentere kode, er enkeltlinjekommentering. På samme måte som i Ruby og Python, benytter Elixir #, eller et hashtag om du vil, for enkeltlinjekommentering.

For eksempel (greeting.exs):

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum.")

Når du kjører scriptet ditt, vil Elixir ignorere alt fra # til slutten av linjen. Enkeltlinjekommentaren påvirker ikke ytelsen av scriptet, og når det ikke er helt klart hva koden din gjør, vil en liten kommentar gjøre det mye lettere for de som leser koden. Vær forsiktig med å ikke misbruke enkeltlinjekommentarer. Ingen liker forsøplet kode.

Dokumentere moduler

@moduledoc lar oss dokumentere en hel modul. Den skrives vanligvis rett under defmodule helt i toppen av fila. Under finner du noen eksempler som viser enkeltlinjekommentarer inne i @moduledoc.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Provides a function `hello/1` to greet a human
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Vi (eller andre) får tilgang til modulens dokumentasjon ved å bruke h hjelperfunksjonen i IEx.

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Provides a function hello/1 to greet a human

Dokumentere funksjoner

På samme måte som Elixir lar oss dokumentere moduler, kan vi også dokumentere funksjoner. Vi benytter @doc for å dokumentere funksjoner, og den skrives rett over selve funksjonen:

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Hvis vi fyrer opp IEX igjen, og bruker hjelperkommandoen (h) på funksjonen vi skrev inn i modulen, ser vi følgende:

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

  name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

La du merke til hvordan vi kan designe dokumentasjon med markup, og at terminalen printer det ut? Bortsett fra at at dette er skikkelig kult, og en fantastisk del av Elixir’s store økosystem, blir det straks mer interessant når vi utforsker ExDoc, som genererer HTML dokumentasjon for oss!

Merk: @spec brukes for statistisk analyse av kode. <!– TODO: Remove this as a comment, once advanced/typespec is translated For å lære mer, sjekk ut Spesifikasjoner og Typer. –>

ExDoc

ExDoc er et offisielt Elixirprosjekt hostet på GitHub. ExDoc produserer HTML (HyperText Markup Language) og online dokumentasjon for Elixirprosjekter. Først, la oss lage et nytt Mix prosjekt for applikasjonen vår:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Kopier og lim inn koden fra @doc leksjonen inn i en fil som vi kaller lib/greeter.ex, og dobbeltsjekk at alt virker som det skal i terminalen. Nå som vi har et fungerende Mix prosjekt, starter vi IEx med iex -S mix kommandoen:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Installering

Forutsatt at alt virket som det skal, og at terminalen printet ut riktig, kan vi nå installere ExDoc. Vi behøver to Hex pakker, :earmark og :ex_doc. Legg de til i mix.exs filen inn i funksjonen deps:

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Med only: :dev spesifiserer vi at pakkene kun benyttes i utvikling, og ikke i produksjon. Men hvorfor Earmark? Earmark er en Markdown parser for Elixir, som ExDoc bruker for å gjøre om dokumentasjonen i @moduledoc og @doc til HTML.

Det er verdt å merke seg at du ikke MÅ bruke Earmark. Du kan bruke andre verktøy som Pandoc, Hoedown eller Cmark. Men disse behøver noe mer konfigurering. Du kan lese mer om det her. Vi bruker kun Earmark i denne leksjonen.

Generere dokumentasjon

La oss gå videre. Fra terminalen, kjør disse to kommandoene:

$ mix deps.get # gets ExDoc + Earmark.
$ mix docs # makes the documentation.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Hvis alt gikk som det skal, vil du se en lignende melding i terminalen, som i eksemplet over. Hvis vi nå tar en titt i vårt Mix prosjekt, ser vi en ny mappe som heter doc/. I denne mappen ligger vår nygenererte dokumentasjon. Hvis vi besøker index siden i nettleseren ser vi følgende:

ExDoc Screenshot 1

Vi kan se at Earmark og ExDoc har tatt dokumentasjonen i koden vår, og generert nydelig HTML dokumentasjon.

ExDoc Screenshot 2

Vi kan på dette tidspunktet legge det ut på GitHub, vår egen nettside, eller HexDocs.

Beste Praksis

Dokumentasjon burde skrives etter retningslinjer for beste praksis. Siden Elixir er et temmelig nytt språk, er ennå ikke alle standarder satt. Fellesskapet rundt Elixir har forsøkt å lage slike retningslinjer for beste praksis. Du kan lese mer på The Elixir Style Guide.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 This is good documentation.
 """

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # and so on...

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end
Har du oppdaget en feil eller ønsker å bidra til leksjonen? Rediger denne leksjonen på GitHub!