Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Leksjoner: Middels

Bygger på fundamentet fra de grunnleggende leksjonene. Disse leksjonene introduserer emner om concurrency, feilhåndtering og interoperabilitet.

Egnedefinerte Mix Tasks

Å lage egendefinerte Mix tasks for dine Elixir prosjekter.