Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Egnedefinerte Mix Tasks

Å lage egendefinerte Mix tasks for dine Elixir prosjekter.

Introduksjon

Det er ikke uvanlig at du har lyst til å utvide Elixir applikasjonene dine med funksjonalitet, dette kan du gjøre ved å lage egne Mix tasks for ditt prosjekt, la oss ta en titt på en Mix task som allerede eksisterer:

$ mix phx.new my_phoenix_app

* creating my_phoenix_app/config/config.exs
* creating my_phoenix_app/config/dev.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.secret.exs
* creating my_phoenix_app/config/test.exs
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app.ex
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app/endpoint.ex
* creating my_phoenix_app/test/views/error_view_test.exs
...

Som vi kan se fra shell kommandoen over, så har Phoenix rammeverket en egen Mix task for å lage et nytt prosjekt. Hva om vi kunne lagd noe lignende for vårt prosjekt? Det er akkurat det vi skal gjøre, og Elixir gjør det veldig enkelt for oss.

Setup

La oss sette opp en veldig enkel Mix applikasjon.

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

I vår lib/hello.ex fil som Mix lagde for oss, la oss lage en enkel funksjon som vil skrive ut “Hello, World!”

defmodule Hello do
 @doc """
 Output's `Hello, World!` everytime.
 """
 def say do
  IO.puts("Hello, World!")
 end
end

Egendefinerte Mix Task

La oss lage en egendefinert Mix task. Lag en ny mappe og fil hello/lib/mix/tasks/hello.ex i denne filen, skriv inn dette.

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 @moduledoc "The hello mix task: `mix help hello`"
 use Mix.Task

 @shortdoc "Simply runs the Hello.say/0 command."
 def run(_) do
  # Kaller vår Hello.say() funksjon fra tidligere
  Hello.say()
 end
end

Legg merke til hvordan defmodule er definert med Mix.Tasks etterfulgt av navnet vi ønsker og ta i bruk når vi skal ta den i bruk fra terminalen. På andre linje tar vi i bruk use Mix.Task som tar med seg Mix.Task oppførselen inn i navneområdet. Vi deklarer så run funksjonen som ignorer argumenter. I denne funksjonen, så kaller vi på say funksjonen i Hello modulen.

Mix Tasks i Aksjon

La oss prøve ut vår Mix task. Så lenge vi er i samme mappe, så burde det fungere. Fra terminalen, skriv inn mix hello, og vi burde se:

$ mix hello
Hello, World!

Mix er veldig vennlig. Den vet at det er vanlig å gjøre stavefeil, så den bruker en teknikk som kalles fuzzy string matching for anbefalinger:

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

La du også merke til at vi introduserte en ny modul attributt, @shortdoc? Den kommer godt med når andre brukere skal ta i bruk applikasjonen, et eksempel vil være når brukeren skriver inn mix help kommandoen fra terminalen.

$ mix help

mix app.start     # Starter alle registrerte applikasjoner
...
mix hello       # Kaller Hello.say/0 funksjonen.
...
Har du oppdaget en feil eller ønsker å bidra til leksjonen? Rediger denne leksjonen på GitHub!