Користувацькі Mix завдання

Створюємо користувацькі Mix завдання для ваших Elixir проектів.

Вступ

Бажання розширити функціонал своїх Elixir додатків шляхом додавання користувацьких Mix завдань є досить поширеним. Перед тим, як ми дізнаємось як створювати особливі Mix завдання для наших проектів, давайте глянемо на вже існуюче завдання:

$ mix phoenix.new my_phoenix_app

* creating my_phoenix_app/config/config.exs
* creating my_phoenix_app/config/dev.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.secret.exs
* creating my_phoenix_app/config/test.exs
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app.ex
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app/endpoint.ex
* creating my_phoenix_app/test/views/error_view_test.exs
...

Як видно з результатів роботи вищевказаної консольної команди, каркас Phoenix має користувацьке Mix завдання для генерації нового проекту. Що як ми б могли створювати щось подібне для наших проектів? Прекрасна новина в тому, що таки можемо, і в Elixir це зробити дуже легко.

Налаштування

Давайте налаштуємо базовий Mix додаток.

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

Давайте створимо просту функцію для виведення “Hello, World!” в нашому файлі lib/hello.ex, який для нас згенерував Mix.

defmodule Hello do
 @doc """
 Щоразу виводить `Hello, World!`.
 """
 def say do
  IO.puts("Hello, World!")
 end
end

Користувацькі Mix завдання

Давайте створимо наше користувацьке Mix завдання. Створіть папку hello/lib/mix/tasks. Всередині створіть новий файл з назвою hello.ex та скопіюйте до нього код, наведений нижче:

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 @moduledoc "The hello mix task: `mix help hello`"
 use Mix.Task

 @shortdoc "Simply calls the Hello.say/0 function."
 def run(_) do
  # викликає функцію Hello.say() з попереднього файлу
  Hello.say()
 end
end

Зауважте, як ми почали defmodule з Mix.Tasks й імені, за яким ми хочемо викликати завдання з командного рядку. В другому рядку у нас use Mix.Task, що привносить поведінку Mix.Task у цей простір назв. Потім ми оголошуємо функцію run, яка (поки що) ігнорує будь-які аргументи. Всередині цієї функції ми викликаємо наш модуль Hello і його функцію say.

Mix завдання в дії

Давайте перевіримо наше завдання mix. Воно має працювати до тих пір, поки ми залишатимемося в цій папці. Викличемо mix hello з командного рядка, і ми повинні побачити таке:

$ mix hello
Hello, World!

Mix за замовчуванням є дуже дружелюбним. Він знає, що всі час від часу роблять помилки в написанні, тому використовує прийом з назвою “нечітке зіставлення рядків” для своїх рекомендацій:

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

Також: чи ви помітили, що у нас з’явився новий атрибут в модулі, @shortdoc? Він стає в нагоді при доставці нашого додатку, наприклад коли користувач запускає в терміналі команду mix help.

$ mix help

mix app.start     # Starts all registered apps
...
mix hello       # Simply calls the Hello.say/0 function.
...

Зауваження: Наш код має скомпілюватися перед тим, як нові завдання з’являться в результаті виконання mix help. Це можна зробити або виконавши mix compile напряму, або виконуючи конкретно наше завдання. Другий спосіб ми використали раніше для того щоб скомпілювати mix hello.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!