Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Колекції

Списки, кортежі, ключові списки та асоціативні масиви.

Списки

Списки — це звичайні колекції значень. Вони можуть включати різні типи та неунікальні значення.

iex> [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]

Списки в Elixir є однобічно зв’язними. Це означає, що отримання довжини списку - операція, яка буде виконана за лінійний час (O(n)). Із цієї причини додавати елементи в початок списку набагато швидше, ніж у його кінець.

iex> list = [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]
# Додавати в початок (швидко)
iex> ["π" | list]
["π", 3.14, :pie, "Apple"]
# Додавати в кінець (повільно)
iex> list ++ ["Cherry"]
[3.14, :pie, "Apple", "Cherry"]

Об’єднання списків

Для об’єднання списків використовується оператор ++/2:

iex> [1, 2] ++ [3, 4, 1]
[1, 2, 3, 4, 1]

Невелика замітка щодо формату імен (++/2), який використовувався вище: в Elixir (та й в Erlang, на основі якого створений Elixir) імена функцій та операторів складаються з двох частин: безпосередньо імені (в цьому випадку ++) та арності. Арність — одне з ключових понять Elixir та Erlang. Це кількість аргументів, які приймає функція (у цьому випадку два). Арність та ім’я з’єднуються за допомогою слешa. Пізніше ми розберемо це детальніше.

Віднімання списків

Оператор --/2 дає можливість віднімати списки. Не буде помилкою віднімання неіснуючого елемента:

iex> ["foo", :bar, 42] -- [42, "bar"]
["foo", :bar]

Зверніть увагу на повторні значення. З лівого списку видаляється тільки перше входження кожного елемента правого списку:

iex> [1,2,2,3,2,3] -- [1,2,3,2]
[2, 3]

Зауваження: Для порівняння елементів використовується строге порівняння. Наприклад:

iex> [2] -- [2.0]
[2]
iex> [2.0] -- [2.0]
[]

Голова / Хвіст

Під час використання списків звичайною є робота з “головою” та “хвостом” списку. “Головою” є перший елемент, а “хвостом” — усі інші елементи. Для роботи з ними Elixir надає два оператори — hd та tl:

iex> hd [3.14, :pie, "Apple"]
3.14
iex> tl [3.14, :pie, "Apple"]
[:pie, "Apple"]

Того ж результату можливо досягти, використовуючи зіставлення зі зразком aбо оператор cons — |. Ми будемо часто його зустрічати в наступних уроках.

iex> [head | tail] = [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]
iex> head
3.14
iex> tail
[:pie, "Apple"]

Кортежі

Кортежі схожі на списки, але зберігаються в пам’яті послідовно. Це робить отримання їх довжини швидким, але але редагування “дорогим”; новостворений кортеж повинен бути повністю cкопійованим у нову область пам’яті. Кортежі створюються за допомогою фігурних дужок:

iex> {3.14, :pie, "Apple"}
{3.14, :pie, "Apple"}

Часто вони використовуються як механізм для отримання додаткової інформації з функцій. Користь цього стане більш очевидною пізніше, коли ми будемо заглиблюватися в зіставлення зі зразком:

iex> File.read("path/to/existing/file")
{:ok, "... contents ..."}
iex> File.read("path/to/unknown/file")
{:error, :enoent}

Ключові списки

Ключові списки та асоціативні масиви є асоціативнними колекціми в Elixir. В Elixir ключові списки — це спеціальні списки з двоелементних кортежів, першим елементом яких є атом. По швидкості вони ідентичні спискам.

iex> [foo: "bar", hello: "world"]
[foo: "bar", hello: "world"]
iex> [{:foo, "bar"}, {:hello, "world"}]
[foo: "bar", hello: "world"]

Три характеристики цієї структури даних показують її важливість:

Тому вона часто використовується для передачі параметрів у функції.

Асоціативні масиви

В Elixir асоціативний масив — це сховище типу ключ-значення з можливістю швидкого отримання інформації по ключу. На відміну від ключових списків, вони підтримують будь-який тип ключів і не є впорядкованими. Асоціативний масив оголошується за допомогою синтаксису %{}:

iex> map = %{:foo => "bar", "hello" => :world}
%{:foo => "bar", "hello" => :world}
iex> map[:foo]
"bar"
iex> map["hello"]
:world

З версії Elixir 1.2 змінні підтримуються у якості ключів:

iex> key = "hello"
"hello"
iex> %{key => "world"}
%{"hello" => "world"}

Якщо в цю структуру даних додається дублікат, він перепише старе значення:

iex> %{:foo => "bar", :foo => "hello world"}
%{foo: "hello world"}

Як видно з результату команди вище, існує спеціальний короткий синтаксис для асоціативних масивів, ключами яких є тільки атоми:

iex> %{foo: "bar", hello: "world"}
%{foo: "bar", hello: "world"}
iex> %{foo: "bar", hello: "world"} == %{:foo => "bar", :hello => "world"}
true

Також існує спеціальний синтаксис для отримання значень ключів-атомів:

iex> map = %{foo: "bar", hello: "world"}
%{foo: "bar", hello: "world"}
iex> map.hello
"world"

Ще одна цікава особливість асоціативних масивів — це особливий синтаксис для оновлення (зауваження: це створює новий асоціативний масив):

iex> map = %{foo: "bar", hello: "world"}
%{foo: "bar", hello: "world"}
iex> %{map | foo: "baz"}
%{foo: "baz", hello: "world"}

Зауваження: цей синтаксис працює лише для оновлення ключа, який уже існує в асоціативному масиві! Якщо ключ не існує, ви отримаєте KeyError.

Для того, щоб створити новий ключ, використовуйте Map.put/3

iex> map = %{hello: "world"}
%{hello: "world"}
iex> %{map | foo: "baz"}
** (KeyError) key :foo not found in: %{hello: "world"}
    (stdlib) :maps.update(:foo, "baz", %{hello: "world"})
    (stdlib) erl_eval.erl:259: anonymous fn/2 in :erl_eval.expr/5
    (stdlib) lists.erl:1263: :lists.foldl/3
iex> Map.put(map, :foo, "baz")
%{foo: "baz", hello: "world"}
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!