Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

Основи

Встановлення Elixir, базові типи даних та прості операції.

Колекції

Списки, кортежі, ключові списки та асоціативні масиви.

Enum

Набір алгоритмів для операцій із перерахуваннями.

Зіставлення зі зразком

Зіставлення зі зразком (pattern matching) - важлива частина мови Elixir. Вона дозволяє зіставляти прості значення, структури та навіть функції. У цьому уроці ми почнемо вивчати як користуватися цією можливістю.

Керуючі конструкції

В цьому уроці ми розглянемо доступні в мові Elixir керуючі конструкції.

Функції

В Elixir, як і в багатьох інших функціональних мовах програмування, функції є повноцінними об’єктами. В цьому уроці ми розглянемо типи функцій в Elixir, чим вони відрізняються і як ними користуватись.

Оператор конвеєра

Оператор конвеєра |> передає результат виконання виразу першим параметром в інший вираз.

Модулі

Ми всі знаємо з досвіду, наскільки незручно зберігати всі функції в одному файлі і в одній області видимості. В цьому уроці ми розберемося як групувати функції і визначати спеціальний асоціативний масив, відомий як struct, для більш ефективної організації коду.

Mix

До того як ми почнемо заглиблюватися в специфіку Elixir, спочатку потрібно вивчити Mix. Якщо ви знайомі з Ruby, то цей інструмент дуже схожий на Bundler, RubyGems і Rake, разом узяті. Це ключова частина будь-якого Elixir проекту. У цьому уроці ми відкриємо для себе лише деякі його можливості. Для отримання повного списку можливостей Mix в поточному середовищі є команда mix help.

До цього ми працювали тільки з iex, у якого є обмеження Для побудови чогось більшого потрібно розділити код на файли і ефективно ними управляти, що mix і дозволяє робити за допомогою проектів.

Вирази

Спискові вирази - це синтаксичний цукор для проходження по перечисленням в Elixir. На цьому уроці ми поглянемо на те, як можна використати спискові вирази для ітерації та генерації.