Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

Основи

Настройване, основни типове и операции.

Колекции

Списъци, tuples, ключови думи, асоциативни списъци и функционални комбинатори.

Enum

Набор от алгоритми за изброяване върху колекции.

Съпоставка с образец

Съпоставката с образец (pattern matching) е мощна част от Elixir, тя ни позволчва да съпоставяме прости стойности, структури от даннии дори функции. В този урок ще започнем да разбираме как съпоставянето с образец се използва.

Контролни структури

В този урок ще разгледаме какви контролни структури са достъпни за нас в Elixir.

Функции

В Elixir и много функционални езици, функциите са граждани “първи клас”. Ще научим за видовете функции в Elixir, какво ги отличава и как да ги използваме.

Поточен оператор

Поточният оператор |> предава резултата на израз като първи параметър към следващ израз.

Mix

Преди да можем да навлезнем повече в Elixir, трябва първо да научим повече за mix. Ако знаете Ruby, то mix е Bundler, RubyGems и Rake в едно. Той е важна част от всеки Elixir проект и в този урок, ще разгледаме няколко от неговите възможностти. За да видите всичко, което mix предлага, просто изпълнете mix help.

Досега работихме само в iex, който има свойте лимитации. За да създадем един истински проект, трябва да разделим кода си в много файлове, за да го управляваме лесно; mix ни улеснява да постигнем това с проекти

Документация

Документиране на Elixir код.