Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

Przygotowanie środowiska, podstawowe typy danych i operacje.

Listy, krotki, listy asocjacyjne i mapy.

Algorytmy pomagające przetwarzać kolekcje.

Dopasowanie wzorców, to jeden z najmocniejszych elementów Elixira, który pozwala dopasować wartości, struktury danych, a nawet funkcje. Tę lekcję rozpoczniemy od przyjrzenia się jak używać tego mechanizmu.

W tej lekcji przyjrzymy się strukturom sterującym dostępnym w Elixirze.

W Elixirze i w wielu innych językach funkcyjnych, funkcje są konceptem absolutnie podstawowym. W tej lekcji poznamy rodzaje funkcji, różnice pomiędzy nimi oraz ich zastosowania.

Operator potoku |> przekazuje wynik jednego wyrażenia jako pierwszy parametr następnego wyrażenia.

Doświadczenie podpowiada, że bardzo ciężko jest trzymać cały nasz kod w jednym pliku. W tej lekcji przyjrzymy się, jak grupować nasze funkcje w moduły oraz jak za pomocą wyspecjalizowanych map, zwanych strukturami, można efektywnie zorganizować nasz kod.

Zanim zajmiemy się bardziej zaawansowanymi aspektami Elixira musimy poznać Mix. Jeżeli znasz język Ruby, to można powiedzieć, że Mix stanowi połączenie Bundlera, RubyGems i Rake. Jest to kluczowy element każdego projektu tworzonego w Elixirze i w tej lekcji przyjrzymy się najważniejszym jego funkcjom. By uzyskać pełną listę oferowanych funkcji, wpisz mix help.

Dotychczas pracowaliśmy z interpreterem iex, który ma dość ograniczone możliwości. Chcąc napisać coś bardziej rozbudowanego, musimy nasz kod podzielić na wiele plików, by móc nim efektywnie zarządzać; Mix pozwala nam to robić z projektami.

Tworzenie i praca z sigilami.

Jak dokumentować kod Elixira.

Składanie list (ang. list comprehensions), to lukier składniowy pozwalający na wygodniejszą pracę z kolekcjami i danymi przeliczalnymi. W tej lekcji przyjrzymy się jak mechanizm ten, ułatwia przetwarzanie oraz tworzenie kolekcji na bazie już istniejących.

Czym są ciągi znaków w Elixirze, listy znaków, grafemy i jak wygląda obsługa kodowania znaków.

{: .excerpt }