Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

Podstawy

Przygotowanie środowiska, podstawowe typy danych i operacje.

Kolekcje

Listy, krotki, listy asocjacyjne i mapy.

Enum

Zbiór algorytmów służących do przetwarzania kolekcji wyliczeniowych.

Dopasowanie wzorców

Dopasowanie wzorców, to jeden z najmocniejszych elementów Elixira, który pozwala dopasować wartości, struktury danych, a nawet funkcje. Tę lekcję rozpoczniemy od przyjrzenia się jak używać tego mechanizmu.

Struktury sterujące

W tej lekcji przyjrzymy się strukturom sterującym dostępnym w Elixirze.

Funkcje

W Elixirze i w wielu innych językach funkcyjnych, funkcje są konceptem absolutnie podstawowym. W tej lekcji poznamy rodzaje funkcji, różnice pomiędzy nimi oraz ich zastosowania.

Operator potoku

Operator potoku |> przekazuje wynik jednego wyrażenia jako pierwszy parametr następnego wyrażenia.

Organizacja kodu

Doświadczenie podpowiada, że bardzo ciężko jest trzymać cały nasz kod w jednym pliku. W tej lekcji przyjrzymy się, jak grupować nasze funkcje w moduły oraz jak za pomocą wyspecjalizowanych map, zwanych strukturami, można efektywnie zorganizować nasz kod.

Mix

Zanim zajmiemy się bardziej zaawansowanymi aspektami Elixira musimy poznać Mix. Jeżeli znasz język Ruby, to można powiedzieć, że Mix stanowi połączenie Bundlera, RubyGems i Rake. Jest to kluczowy element każdego projektu tworzonego w Elixirze i w tej lekcji przyjrzymy się najważniejszym jego funkcjom. By uzyskać pełną listę oferowanych funkcji, wpisz mix help.

Dotychczas pracowaliśmy z interpreterem iex, który ma dość ograniczone możliwości Chcąc napisać coś bardziej rozbudowanego, musimy nasz kod podzielić na wiele plików, by móc nim efektywnie zarządzać; Mix pozwala nam to robić z projektami.

Sigile

Tworzenie i praca z sigilami.

Dokumentowanie kodu

Jak dokumentować kod Elixira.

Składanie kolekcji

Składanie list (ang. list comprehensions) to lukier składniowy, pozwalający na wygodniejszą pracę z kolekcjami i danymi typu wyliczeniowego. W tej lekcji przyjrzymy się temu, jak możemy użyć tego mechanizmu do iterowania po kolekcjach i generowania ich.

Ciągi znaków

Czym są ciągi znaków w Elixirze, listy znaków, grafemy i jak wygląda obsługa kodowania znaków.

Data i czas

Obsługa czasu w Elixirze.

Powłoka IEx

{: .excerpt }