Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Storage

Explore how interact with the BEAM's built in data storage, Redis, and others.

Erlang Term Storage (ETS)

Erlang Term Storage — ETS — jest potężnym mechanizmem składowania danych wbudowanym w OTP i dostępnym do użycia w Elixirze. W tej lekcji zobaczymy, jak połączyć się z ETS i jak możemy go użyć w naszych aplikacjach.

Mnesia

Mnesia to rozwiązanie „wagi ciężkiej” do zarządzania w czasie rzeczywistym rozproszonymi bazami danych.