Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Uruchamianie programów

Do stworzenia pliku wykonywalnego w Elixirze służy escript. Escript generuje plik wykonywalny, który może zostać uruchomiony na każdym komputerze z zainstalowanym Erlangiem.

Na początek

Do utworzenia pliku, który można uruchomić za pomocą escriptu, potrzebujemy zrobić tylko kilka drobnych rzeczy: zaimplementować funkcję main/1 oraz zaktualizować konfigurację Mixa.

Zaczniemy od stworzenia modułu, który będzie punktem startowym programu. To w nim zaimplementujemy funkcję main/1:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  # Rób swoje rzeczy
 end
end

Następnie potrzebujemy zaktualizować nasz Mixfile, by zawierał opcję :escript oraz wskazywał główny moduł — :main_module:

defmodule ExampleApp.Mixproject do
 def project do
  [app: :example_app, version: "0.0.1", escript: escript()]
 end

 defp escript do
  [main_module: ExampleApp.CLI]
 end
end

Parsowanie argumentów

Kiedy nasza aplikacja jest już skonfigurowana, możemy przejść do przetwarzania argumentów z wiersza poleceń. By to zrobić, użyjemy Elixirowego modułu OptionParser.parse/2 z opcją :switches, by wskazać, że nasza flaga jest zmienną typu logicznego:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  args
  |> parse_args()
  |> response()
  |> IO.puts()
 end

 defp parse_args(args) do
  {opts, word, _} =
   args
   |> OptionParser.parse(switches: [upcase: :boolean])

  {opts, List.to_string(word)}
 end

 defp response({opts, word}) do
  if opts[:upcase], do: String.upcase(word), else: word
 end
end

Budowanie plików wykonywalnych

Kiedy już skonfigurujemy aplikację tak, by używała escriptu, stworzenie pliku wykonywalnego z Mixem jest banalne:

mix escript.build

Zobaczmy jak to działa:

$ ./example_app --upcase Hello
HELLO

$ ./example_app Hi
Hi

I to wszystko! Właśnie stworzyliśmy nasz pierwszy program z użyciem escriptu.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!