Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Translation Report

Basics

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Basics Podstawy 1.4.0 1.3.0
Collections Kolekcje 1.3.1 1.3.1
Enum Enum 1.9.1 1.9.1
Pattern Matching Dopasowanie wzorców 1.0.2 1.0.2
Control Structures Struktury sterujące 1.1.1 1.1.1
Functions Funkcje 1.3.0 1.3.0
Pipe Operator Operator potoku 1.0.1 1.0.1
Modules Organizacja kodu 1.4.1 1.4.1
Mix Mix 1.1.2 1.1.2
Sigils Sigile 1.1.0 1.0.2
Documentation Dokumentowanie kodu 1.1.1 1.1.1
Comprehensions Składanie kolekcji 1.1.0 1.1.0
Strings Ciągi znaków 1.2.0 1.2.0
Date and Time Data i czas 1.2.1 1.2.1
IEx Helpers Powłoka IEx 1.0.2 1.0.1

Intermediate

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Custom Mix Tasks Własne funkcje Mixa 1.4.1 1.4.0
Erlang Interoperability Współpraca z Erlangiem 1.0.3 1.0.3
Error Handling Obsługa błędów 1.1.0 1.1.0
Executables Uruchamianie programów 1.0.2 1.0.2
Concurrency Współbieżność 1.1.1 1.1.1

Advanced

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
OTP Concurrency Współbieżność z OTP 1.0.4 1.0.4
OTP Supervisors Nadzorcy OTP 1.1.2 0.9.1
OTP Distribution 1.1.0
Metaprogramming Metaprogramowanie 1.0.3 1.0.3
Umbrella Projects Projekty zbiorcze 1.0.3 1.0.3
Specifications and types Specyfikacje i typy 1.0.3 1.0.3
Behaviours Zachowania 1.0.1 1.0.1
Protocols 1.0.1

Testing

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Testing Testowanie kodu 1.2.1 1.2.1
doctests Coming Soon!
Bypass 1.0.1
Mox 1.0.1
StreamData 1.1.1

Data Processing

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
GenStage GenStage 1.1.3 1.1.1
flow Coming Soon!
broadway Coming Soon!

Ecto

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Basics Podstawy 2.4.0 2.4.0
Changesets Zestawy zmian 1.2.3 1.2.3
Associations Relacje 1.3.0 1.2.2
Querying Zapytania 1.2.1 1.2.1
querying_advanced Coming Soon!

Storage

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.1 1.1.1
Mnesia Mnesia 1.2.0 0.9.0
cachex Coming Soon!
redix Coming Soon!

Miscellaneous

Lesson Translated Title Original Version Translated Version
Benchee Benchee 2.0.0 1.0.1
Plug Plug 2.3.0 0.10.0
Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Debugging 1.1.3
Nerves 1.1.2
Guardian (Basics) Guardian (Podstawy) 1.0.4 1.0.4
Poolboy 1.2.1
Distillery (Basics) 2.0.4
NimblePublisher 1.1.0