Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Testing

The first step to writing fault tolerant and scalable code is writing bug free code. In these lessons we explore how best to test our Elixir code.

Testowanie kodu

Testowanie kodu jest ważną częścią procesu tworzenia oprogramowania. W tej lekcji przyjrzymy się zagadnieniu testowania kodu w Elixirze z wykorzystaniem ExUnit i poznamy kilka dobrych praktyk z tym związanych.