Lessons: Ecto

Interacting with data is a part of most applications. These lessons explore the Ecto library and how to leverage it for our database interactions.

Ecto jest oficjalnym projektem zespołu Elixira zapewniającym obsługę baz danych wraz z odpowiednim, zintegrowanym językiem. Za pomocą Ecto możemy migrować dane, definiować modele, wstawiać, aktualizować i odpytywać bazę danych.