Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Ecto

Interacting with data is a part of most applications. These lessons explore the Ecto library and how to leverage it for our database interactions.

Podstawy

Ecto jest oficjalnym projektem zespołu Elixira, zapewniającym obsługę baz danych wraz z odpowiednim, zintegrowanym językiem. Za pomocą Ecto możemy tworzyć migracje, definiować schematy, wstawiać, aktualizować oraz wyszukiwać rekordy w bazie.

Zestawy zmian

W celu wstawienia danych do bazy, ich zmiany lub usunięcia, funkcje Ecto.Repo.insert/2, update/2 i delete/2 wymagają zestawu zmian — changesetu — jako pierwszego parametru. Ale czym są changesety?

Niemal każdy programista zna problem sprawdzania danych wejściowych pod kątem potencjalnych błędów — chcemy mieć pewność, że dane są poprawne, zanim spróbujemy ich użyć do naszych celów.

Ecto dostarcza kompletne rozwiązanie do pracy ze zmianami danych — moduł i strukturę Changeset W tej lekcji dowiemy się więcej na ten temat i nauczymy się, jak weryfikować integralność danych, zanim zapiszemy je do bazy.

Relacje

W tej lekcji nauczymy się, jak korzystać z Ecto do definiowania relacji między schematami i pracy z nimi.