Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Ecto

Interacting with data is a part of most applications. These lessons explore the Ecto library and how to leverage it for our database interactions.

Základy

Ecto je oficiálny Elixir projekt, ktorý poskytuje zaobalenie databázy a integrovaný jazyk na vytváranie dotazov. S Ectom sme schopní vytvárať migrácie, definovať schémy, vkladať/upravovať záznamy a dotazovať ich.