Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Leksjoner: Ecto

Interaksjon med data er noe de fleste applikasjoner gjør. Disse leksjonene utforsker pakken Ecto og hvordan du kan bruke det til dine database-interaksjoner.