Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Leksjoner: Dataprosessering

Å prosessere store mengder data samtidig er enkelt i Elixir. Vi kommer til å utforske hvordan vi kan bruke biblioteker for å gjøre denne oppgaven enda enklere.