Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Leksjoner: Testing

Første steg for å skrive feil-tolerant og skalerbar kode, er å skrive feilfri kode. I disse leksjonene utforsker vi hvordan vi tester Elixir-koden vår på best mulig måte.

Testing

Testing er en viktig del i det å utvikle programvare. I denne seksjonen så vil vi se på hvordan vi kan teste vår Elixir kode med ExUnit og best praksiser for hvordan det skal gjøres.