Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Leksjoner: Grunnleggende

Leksjoner som dekker grunnleggende emner. Ny til Elixir? Her er stedet å starte.

Grunnleggende Elixir

Installasjon, grunnleggende typer og operatorer.

Kolleksjoner

Lister, tupler, nøkkelord, kart og funksjonell kombinasjon.

Enum

Et sett med algoritmer for å iterere over kolleksjoner.

Mønstersammenligning

Mønstersammenligning (pattern matching) er en viktig del av Elixir, og lar oss matche enkle verdier, datastrukturer og funksjoner. Vi skal nå se nærmere på hva mønstersammenligning innebærer.

Kontrollstrukturer

I denne leksjonen skal vi ta en nærmere titt på de forskjellige kontrollstrukturene Elixir har tilgjengelig.

Pipeoperatoren

Pipeoperatoren |> fører resultatet av et utrykk som første parameter til et nytt utrykk.

Moduler

Vi vet fra erfaring at det er besværlig å ha alle våre funksjoner i samme fil og skop. I denne leksjonen skal vi dekke hvordan vi grupperer funksjoner, og definerer en spesialisert form for map kjent som struct for å kunne organiserer koden vår mer effektivt.

Mix

Før vi kan dykke dypere i Elixir, må vi første lære om Mix. Hvis du er kjent med Ruby, så er Mix ekvivalent med Bundler, RubyGems og Rake kombinert sammen. Mix er en kritisk del av hvilket som helst Elixir prosjekt, og i denne leksjonen vil vi gå igjennom et par av Mix sine fantastiske funksjonaliteter. For å se alt det mix har å tilby kjør mix help.

Til nå har vi kun jobbet i iex, som har sine begrensninger. For å bygge noe betydelig trenger vi å dele opp prosjektet i flere filer, slik at koden vår blir lettere å jobbe med. Dette er svært enkelt med Mix

Sigiler

Bruke og lage sigiler.

Dokumentasjon

Dokumentering av elixir kode.

Comprehensions

List comprehension er syntaktisk sukker for å iterere seg gjennom en kolleksjon i Elixir. I denne leksjonen så vil vi se på hvordan vi kan bruke comprehensions for både iterering over verdier, men også generering av verdier.

Strenger

Strenger, Karakter lister, Grafemer og Kode punkter.

IEx Hjelpere

{: .excerpt }