Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

Základy

Inštalácia, základné dátové typy a operácie.

Kolekcie

Listy, tuples, keyword listy a mapy.

Enum

Sada algoritmov pre iterovanie nad kolekciami.

Pattern Matching

Pattern matching je dôležitou a užitočnou časťou Elixiru. Umožňuje nám hľadať a vyberať jednoduché hodnoty, dátové štruktúry a dokonca aj funkcie. V tejto lekcii si ukážeme, ako ho používať.

Riadiace štruktúry

V tejto lekcii sa pozrieme na riadiace štruktúry, ktoré máme k dispozícii v Elixire.

Funkcie

V Elixire, tak ako iných funkcionálnych jazykoch, sú funkcie základným konceptom. Povieme si o rôznych typoch funkcií v Elixire, rozdiely medzi nimi a ako ich použiť.

Operátor pipe

Operátor |> posiela výstup výrazu ako prvý parameter do iného výrazu.

Moduly

Zo skúsenosti vieme, že je dosť nepohodlné, mať všetky funkcie v jedinom súbore. V tejto lekcii sa naučíme, ako funkcie zoskupovať a definovať špeciálny typ mapy, zvaný struct, aby sme mohli náš kód usporiadať efektívnejšie.

Mix

Než sa ponoríme do Elixiru hlbšie, musíme sa naučiť pracovať s nástrojom Mix. Ak poznáte Ruby, Mix vám bude pripomínať kombináciu nástrojov Bundler, RubyGems a Rake. Je kľúčovou súčasťou každého elixirového projektu a v tejto lekcii si ukážeme len niekoľko z jeho skvelých funkcií. Zoznam všetkého, čo vie Mix ponúknuť zobrazíme príkazom mix help.

Doteraz sme pracovali výhradne iba s iex, čo však má svoje limity. Pri skutočnom projekte potrebujeme kód rozdeliť do samostatných súborov aby sme ho mohli efektívne spravovať. Mix nám s tým pomôže

Sigily

Práca so sigilmi a ich vytváranie.

Dokumentácia

Dokumentovanie kódu v Elixire.

Comprehensions

List comprehensions sú syntaktickým zjednodušením prechádzania kolekciami v Elixire. V tejto lekcii sa naučíme, ako ich používať na iterovanie a generovanie.

Reťazce

Reťazce, Charlisty, Grafémy a Codepointy