Lessons: Miscellaneous

.

Nie możemy po prostu przypuszczać, które funkcje są szybkie a które są powolne - aby to ustalić potrzebujemy rzeczywistych pomiarów. Tu z pomocą przychodzi analiza porównacza. W tej lekcji nauczymy się jak łatwo jest zmierzyć szybkość naszego kodu.

Jeżeli masz doświadczenie z Ruby to Plug może być czymś w rodzaju Racka z domieszką Sinatry. Definiuje on specyfikację dla aplikacji webowych oraz adapterów dla serwerów. Choć nie jest częścią biblioteki standardowej, to Plug jest oficjalnym projektem zespołu odpowiedzialnego za Elixira.

Tak jak w Ruby mamy ERB, a w Javie istnieje JSP, tak i Elixir ma EEx - Embedded Elixir. Dzięki EEx możemy osadzać kod Elixira w ciągach znaków.

Guardian jest szeroko używaną biblioteką do obsługi uwierzytelniania bazującą na JWT (JSON Web Token).