Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Miscellaneous

.

Benchee

Nie możemy po prostu przypuszczać, które funkcje są szybkie a które są powolne - aby to ustalić potrzebujemy rzeczywistych pomiarów. Tu z pomocą przychodzi analiza porównacza. W tej lekcji nauczymy się jak łatwo jest zmierzyć szybkość naszego kodu.

Plug

Jeżeli masz doświadczenie z Ruby to Plug może być czymś w rodzaju Racka z domieszką Sinatry. Definiuje on specyfikację dla aplikacji webowych oraz adapterów dla serwerów. Choć nie jest częścią biblioteki standardowej, to Plug jest oficjalnym projektem zespołu odpowiedzialnego za Elixira.

Embedded Elixir (EEx)

Tak jak w Ruby mamy ERB, a w Javie istnieje JSP, tak i Elixir ma EEx - Embedded Elixir. Dzięki EEx możemy osadzać kod Elixira w ciągach znaków.

Guardian (Podstawy)

Guardian jest szeroko używaną biblioteką do obsługi uwierzytelniania bazującą na JWT (JSON Web Token).