Lessons: Intermediate

Building on upon our foundation these lessons introduce topics like concurrency, error handling, and interoperability.

Własne funkcje Mix'a

Tworzenie własnych funkcji Mix’a dla projektów w Elixirze.

Współpraca z Erlangiem

Jedną z zalet działania w ramach maszyny wirtualnej Erlanga (BEAM) jest bogactwo istniejących bibliotek, których możemy użyć. Interoperacyjność pozwala nam na wykorzystanie tych rozwiązań oraz standardowej biblioteki Erlanga w naszym elixirowym kodzie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak możemy łączyć nasz kod z bibliotekami stworzonymi w Erlangu.

Wyjątki i błędy

Elixir wspiera obsługę wyjątków. Ta lekcja jest poświęcona mechanizmom do obsługi błędów, wśród których najpopularniejszym jest zwracanie krotki {:error, reason}.

Ogólnie przyjętą w Elixirze zasadą jest tworzenie funkcji (example/1) zwracającej {:ok, result} albo {:error, reason} oraz oddzielnej funkcji (example!/1), która zwróci bezpośrednio result albo zakończy się wyjątkiem.

W tej lekcji skupimy się na pracy z takim podejściem.

Uruchamianie programów

Do stworzenia pliku wykonywalnego w Elixirze służy escript. Escript generuje plik wykonywalny, który może zostać uruchomiony na każdym komputerze, na którym zainstalowano Erlanga.

Współbieżność

Jednym z najbardziej wartościowych elementów Elixira jest obsługa współbieżności. Dzięki temu, że działa on na maszynie wirtualnej Erlanga, zadanie to zostało bardzo uproszczone. Współbieżność oparta jest o model aktorów, reprezentowanych przez procesy, które komunikują się, wymieniając wiadomości.