Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Intermediate

Building on upon our foundation these lessons introduce topics like concurrency, error handling, and interoperability.

Własne funkcje Mixa

Tworzenie własnych funkcji Mixa dla projektów w Elixirze.

Współpraca z Erlangiem

Jedną z zalet działania w ramach maszyny wirtualnej Erlanga (BEAM) jest bogactwo istniejących bibliotek, których możemy użyć. Interoperacyjność pozwala nam na wykorzystanie tych rozwiązań oraz standardowej biblioteki Erlanga w naszym elixirowym kodzie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak możemy łączyć nasz kod z bibliotekami stworzonymi w Erlangu.

Obsługa błędów

Choć bardziej popularnym rozwiązaniem jest zwracanie krotki {:error, reason}, Elixir wspiera też wyjątki — i w tej lekcji przyjrzymy się sposobom obsługi błędów i różnym dostępnym mechanizmom do tego służącym.

Ogólnie przyjętą w Elixirze zasadą jest tworzenie funkcji (example/1) zwracającej {:ok, result} albo {:error, reason} oraz oddzielnej funkcji (example!/1), która zwraca bezpośrednio result albo wyrzuca wyjątek.

W tej lekcji skupimy się na tej ostatniej opcji

Uruchamianie programów

Do stworzenia pliku wykonywalnego w Elixirze służy escript. Escript generuje plik wykonywalny, który może zostać uruchomiony na każdym komputerze z zainstalowanym Erlangiem.

Współbieżność

Jednym z najbardziej wartościowych elementów Elixira jest obsługa współbieżności. Dzięki temu, że działa on na maszynie wirtualnej Erlanga, zadanie to zostało bardzo uproszczone. Współbieżność oparta jest o model aktorów, reprezentowanych przez procesy, które komunikują się, wymieniając wiadomości.