Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Intermediate

Building on upon our foundation these lessons introduce topics like concurrency, error handling, and interoperability.

Özel Mix Görevleri

Elixir projeleriniz için özel Mix görevleri oluşturma.

Erlang'ın Çalışabilirliği

Erlang VM’nin (BEAM) üstüne inşa edilmenin getirdiği ek avantajlardan biriside, mevcut kütüphanelerinin bolluk içerisinde oluşudur. Çalışıla bilirlik, bu kütüphaneleri ve Erlang standart kütüphanelerini Elixir kodumuzda kullanmamızı sağlar.

Bu dersimizde, üçüncü taraf Erlang paketleriyle birlikte standart kütüphanelerdeki fonksiyonlara nasıl erişeceğimize bakacağız

Hata işleme

{:error, reason} demet’inin kullanımı daha yaygın olmasına rağmen, Elixir bir takım istisnaları’da desteklemektedir. Bu derste bahsettiğimiz istisnaların neler olduğuna göz atacağız.

Bu ders ile standart kullanım dışında kalan hata yakalamalarına değineceğiz

Yürütüle bilirlik

Elixir’de yürütülebilir dosyalar oluşturmak için eskript kullanıyor olacağız. Escript, Erlang yüklü herhangi bir sistemde çalıştırılabilen bir yürütülebilir dosya üretir.

Concurrency

Elixir’in önemli noktalarından biri de eşzamanlılık desteğidir. Erlang VM (BEAM) sayesinde, Elixir’deki eşzamanlılık beklenenden daha kolaydır. Eşzamanlılık modeli, mesaj geçişi yoluyla diğer süreçlerle iletişim kuran aktörlere dayanır.

Bu derste Elixir ile birlikte gelen eşzamanlılık modüllerine bakacağız. Takip eden bölümde, bunları uygulayan OTP davranışlarını ele alıyoruz