Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Temeller

Temel veri tipleri ve temel operasyonlar ile başlayalım.

Başlarken

Elixir Kurulumu

Her işletim sistemi için uygun kurulum talimatlarını elixir-lang.org sitesinde Elixir Kurulumu bulabilirsiniz.

Elixir yüklendikten sonra aşağıdaki komut ile kolayca kurulu sürümü doğrulayabilirsiniz.

% elixir -v
Erlang/OTP {{ site.erlang.OTP }} [erts-{{ site.erlang.erts }}] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Elixir {{ site.elixir.version }}

Etkileşimli (İnteraktif) Modu Deneyelim

Elixir iex isimli, Elixir ifadelerini kolayca çalıştırmanız için etkileşimli (interaktif) bir kabuk ile birlikte gelir.

iex komutunu çalıştıralım:

Erlang/OTP {{ site.erlang.OTP }} [erts-{{ site.erlang.erts }}] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir ({{ site.elixir.version }}) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Birkaç basit ifade yazmayı deneyelim:

iex> 2+3
5
iex> 2+3 == 5
true
iex> String.length("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
43

Henüz birşey anlamadıysanız endişe etmeyin, ama umarım bir fikir edinmişsinizdir.

Temel Veri Tipleri

Tam Sayılar (Integers)

iex> 255
255

Binary, octal, and hexadecimal sayı desteği dahili olarak gelmektedir:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Ondalıklı Sayılar (Floats)

Elixir de ondaklı sayılarda en az bir rakamdan sonra ondalıklı sayı gelmelidir. Toplamda 64 bit tutulan çifte duyarlı (double precision) sayılarını destekler:

iex> 3.14
3.14
iex> .14
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Mantıksal Tipler (Booleans)

Elixir de mantıksal true ve false değerleri bulunur; false ve nil dışında herşey true olarak kabul edilir:

iex> true
true
iex> false
false

Atomlar

Bir atom, değeri adı olan bir sabittir. Eğer Ruby’e aşina iseniz sembollere benzer:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

Mantıksal true ve false değerleri aynı zamanda atom olarak sırasıyla :true ve :false olarak ifade edilir.

iex> is_atom(true)
true
iex> is_boolean(:true)
true
iex> :true === true
true

Modül isimleri aynı zamanda Elixir içerisinde birer atomdur. MyApp.MyModule geçerli bir atomdur. Hatta böyle bir modül henüz beyan edilmemişse bile.

iex> is_atom(MyApp.MyModule)
true

Atomlar aynı zamanda Erlang kütüphanelerine erişmek için de kullanılır.

iex> :crypto.strong_rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Stringler

Elixir içinde stringler UTF-8 olarak kodlanmış ve çift tırnak ile çevrelenmiştir:

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

Stringler line-break ve escape karakteri destekler:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Elixir aynı zamanda karmaşık veri tipleri içerir. Koleksiyonlar ve Fonksiyonları öğrendiğimiz zaman bu konuda daha çok şey öğreneceğiz:

Temel Operasyonlar

Aritmatik

Elixir + -,* ve / olarak beklediğimiz temel operatörleri destekler. Önemli bir not, / operatörü her zaman ondalıklı tipinde döner:

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Eğer tamsayılarda bölme veya kalan bulma işlemleri yapmak gerekiyorsa, Elixir bunun için iki yardımcı fonksiyon ile birlikte gelmektedir:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Mantıksal Operatörler (Boolean)

Elixir ||, &&, ve ! mantıksal operatörleri sağlar. Bunlar her tipi destekler:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

İlk argümanı mutlaka mantıksal değer (true yada false) olması gereken 3 ek operatör bulunmaktadır:

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Karşılaştırmalar

Elixir birçok karşılaştırma operatörü ile birlikte gelir: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < ve >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

Tamsayı ve ondalıklı sayılarıda kesin tip karşılaştırmalar için === operatörü kullanılabilir:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

Elixir’in önemli bir özelliği de, iki değişken tipini karşılaştırabiliyor olmasıdır. Sıralama işlemleri için kolaylık sağlar. Aşağıdaki sıralamayı ezberlemek gerekmez ama bunun farkında olmakta yarar vardır:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Tüm bunlar başka dillerde bulamayacağınız, ilginç fakat tamamen geçerli bir sonuca yol açar:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Stringlere Şablonları (Interpolation)

Eğer siz Ruby kullandıysanız, string şablonları (interpolation) Elixirin yöntemi tanıdık gelecektir:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Stringleri Birbirine Ekleme (Concatenation)

Stringler birbirine <> operatoru kullanılarak bağlanabilir:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!