Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Özel Mix Görevleri

Elixir projeleriniz için özel Mix görevleri oluşturma.

Giriş

Özel Mix görevlerini ekleyerek Elixir uygulamalarınızın işlevselliğini genişletmek genellikle kullanılan bir özelliktir. Projelerimiz için özel Mix görevlerinin nasıl oluşturulacağını öğrenmeden önce hali hazırda var olan bir projeye bakalım:

$ mix phx.new my_phoenix_app

* creating my_phoenix_app/config/config.exs
* creating my_phoenix_app/config/dev.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.secret.exs
* creating my_phoenix_app/config/test.exs
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app.ex
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app/endpoint.ex
* creating my_phoenix_app/test/views/error_view_test.exs
...

Yukarıdaki kabuk komutundan da görebileceğimiz gibi, Phoenix Framework’ünün yeni bir proje oluşturmak için özel bir Mix görevi vardır. Ya biz kendi projemiz için benzer bir şey oluşturmak istersek? İyi haber, Elixir bunu bizim için kolaylaştırıyor.

Kurulum

Şimdi basit bir Mix projesi oluşturalım.

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

Şimdi, Bizim için Mix tarafından oluşturulan lib/hello.ex dosyaya, basit “Hello, World!” çıktısı veren bir fonksiyon oluşturalım.

defmodule Hello do
 @doc """
 Output's `Hello, World!` everytime.
 """
 def say do
  IO.puts("Hello, World!")
 end
end

Özel Mix Görevi

Şimdi özel Mix görevimizi oluşturalım. Yeni bir dizin ve dosya oluşturalım hello/lib/mix/tasks/hello.ex. Bu dosyaya 7 satırlık Elixir kodumuzu ekleyelim.

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 @moduledoc "The hello mix task: `mix help hello`"
 use Mix.Task

 @shortdoc "Simply runs the Hello.say/0 command."
 def run(_) do
  # calling our Hello.say() function from earlier
  Hello.say()
 end
end

Defmodule fonksiyonunu Mix.Tasks ve komut satırından çağırmak istediğimiz isim ile başlattığımıza dikkat edin.İkinci satırda Mix.Tasks davranışını ad alanına getiren use Mix.Task işlevini tanımlıyoruz. Daha sonra, şu an için herhangi bir argüman almayan run fonksiyonunu oluşturuyoruz. Bu fonksiyonun içine de Hello modülünü ve say fonksiyonunu çağırıyoruz.

Mix Görevlerini Çalıştırmak

Şimdi Mix görevlerimizi kontrol edelim. Proje dizininde olduğumuz sürece çalışmaları gerekiyor. Komut satırından mix hello komutunu çağırdığımızda aşağıdaki çıktıyı görmemiz gerekiyor:

$ mix hello
Hello, World!

Mix kullanımı oldukça kolaydır. Herkes tarafından yazım hatası yapabildiği için (fuzzy) bulanık string eşleşme ile bize önerilerde bulunur :

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

Yeni bir özellik kullandığımızı fark ettiniz mi, @shortdoc? Bu uygulamamızı dağıttığımızda kullanıcılara kolaylık sağlar. Terminalde mix help komutunu çalıştırdığımızda komutlar hakkında kısa açıklamalar sunar.

$ mix help

mix app.start     # Starts all registered apps
...
mix hello       # Simply calls the Hello.say/0 function.
...
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!