Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Hata işleme

{:error, reason} demet’inin kullanımı daha yaygın olmasına rağmen, Elixir bir takım istisnaları’da desteklemektedir. Bu derste bahsettiğimiz istisnaların neler olduğuna göz atacağız.

Bu ders ile standart kullanım dışında kalan hata yakalamalarına değineceğiz

Hata işleme

Hataları işleyebilmemiz için bu hataları oluşturmamız gerekiyor ve bunu yapmanın en basit yolu raise/1 fonksiyonudur:

iex> raise "Oh no!"
** (RuntimeError) Oh no!

Eğer tipi ve mesajı belirtmek istiyorsak raise/2 fonksiyonunu kullanmalıyız:

iex> raise ArgumentError, message: "the argument value is invalid"
** (ArgumentError) the argument value is invalid

Bir hatanın meydana gelebileceğini bildiğimiz zaman, try/rescue ve desen eşleştirmesi(pattern matching) ile neler olup bittiğine bakabilirsiz:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> end
An error occurred: Oh no!
:ok

Tek bir rescue ile birden fazla hatayı yakalayabilmek mümkündür:

try do
 opts
 |> Keyword.fetch!(:source_file)
 |> File.read!()
rescue
 e in KeyError -> IO.puts("missing :source_file option")
 e in File.Error -> IO.puts("unable to read source file")
end

After

Bazen, hatadan bağımsız olarak try/rescue fonksiyonumuzdan sonra bir miktar işlem yapmamız gerekebilir. İşte bunun için try/after var. Ruby’ye aşina iseniz, bu, begin/rescue/ensure ya da Java’da ki try/catch/finally türevlerine benzer:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> after
...>  IO.puts "The end!"
...> end
An error occurred: Oh no!
The end!
:ok

Bu, kapatılması gereken dosyalarda ve/veya bağlantılarda kullanılır:

{:ok, file} = File.open("example.json")

try do
 # Do hazardous work
after
 File.close(file)
end

New Errors

Elixir yerleşik olarak, RuntimeError gibi bir çok hata türünü içeriyor olsa da, belirli bir şeye ihtiyacımız varsa, kendi hata yakalama durumumuzu belirtmemiz gerekir. Varsayılan hata mesajını ayarlamak için :message seçeneğini rahatça kabul eden defexception/1 fonksiyonu ile yeni bir hata mesajı oluşturmak aşağıdaki gibidir ve kolaydır:

defmodule ExampleError do
 defexception message: "an example error has occurred"
end

Şimdi oluşturduğumuz bu yeni hatamızı kullanalım.

iex> try do
...>  raise ExampleError
...> rescue
...>  e in ExampleError -> e
...> end
%ExampleError{message: "an example error has occurred"}

Throws

Elixir’deki hatalarla çalışmak için başka bir mekanizma olarak da throw ve catch kullanabilirsiniz. Pratikte, bunlar daha yeni Elixir kodlarında kullanılır ve çok seyrek görülür, fakat yine de bunları bilmek ve gerekti zaman kullanmak işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

throw/1 fonksiyonu bize, catch yapabileceğimiz ve kullanabileceğimiz belirli bir değerle yürütmeden çıkma yeteneği verir:

iex> try do
...>  for x <- 0..10 do
...>   if x == 5, do: throw(x)
...>   IO.puts(x)
...>  end
...> catch
...>  x -> "Caught: #{x}"
...> end
0
1
2
3
4
"Caught: 5"

Bahsedildiği gibi, throw/catch oldukça nadir kullanılır ve kütüphaneler yeterli API’ları sağlamada başarısız olduklarında stopgaps(geçici) olarak bulunurlar.

Exiting

Elixir’in bize sağladığı son hata mekanizması exit. Çıkış sinyalleri, bir süreç sonlandığında ortaya çıkar ve Elixir’in hata toleransının önemli bir parçasını oluşturur.

Açıkça çıkmak istediğinizi belirtmek için exit/1 kullanabilirsiniz:

iex> spawn_link fn -> exit("oh no") end
** (EXIT from #PID<0.101.0>) evaluator process exited with reason: "oh no"

try/catch ile çıkış yapmak mümkün olsa da, kullanımı oldukça nadirdir. Hemen hemen her durumda, denetim otoritesinin süreç çıkışını ele alması avantajlıdır:

iex> try do
...>  exit "oh no!"
...> catch
...>  :exit, _ -> "exit blocked"
...> end
"exit blocked"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!