Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Comprehensions(Kavramlar)

Liste anlama kavramları, Elixir’deki numaralandırılmış metinler aracılığıyla döngü yapmak için syntactic sugar(sözdizimsel guzellik) bulunmaktadır. Bu dersimizde, iteration ve generation için bazı kavramaları nasıl kullanabildiğimizi inceleyeceğiz.

Table of Contents

Temeller

Genellikle zaman kavramaları, ‘Enum’ ve ‘Stream’ yinelemesi için daha özlü ifadeler üretmek amacı ile kullanılabilir. Basit bir örneğe bakarak anlamaya çalışalım:

iex> list = [1, 2, 3, 4, 5]
iex> for x <- list, do: x*x
[1, 4, 9, 16, 25]

Fark ettiğimiz ilk şey for ve bir generator kullanılmasıdır. Peki generator nedir? Generator, liste kavramalarında bulunan x <- [1, 2, 3, 4] deyimidir. Bir sonraki değeri üretmekle sorumludur.

Neyseki bu konuda şanslıyız, generator’lar listelerle sınırlı değildir; Aslında, sayılabilir herhangi bir sayı ile çalışabileceklerdir:

# Keyword Lists
iex> for {_key, val} <- [one: 1, two: 2, three: 3], do: val
[1, 2, 3]

# Maps
iex> for {k, v} <- %{"a" => "A", "b" => "B"}, do: {k, v}
[{"a", "A"}, {"b", "B"}]

# Binaries
iex> for <<c <- "hello">>, do: <<c>>
["h", "e", "l", "l", "o"]

Elixir’deki birçok şey gibi, generator’ler de giriş kümesini sol taraf değişkeniyle karşılaştırmak için örüntü eşleştirme(pattern matching) kullanır. Bir eşleşme bulunmadığında, değer yok sayılır:

iex> for {:ok, val} <- [ok: "Hello", error: "Unknown", ok: "World"], do: val
["Hello", "World"]

İç içe döngüler gibi çok sayıda generator kullanmak da mümkündür:

iex> list = [1, 2, 3, 4]
iex> for n <- list, times <- 1..n do
...>   String.duplicate("*", times)
...> end
["*", "*", "**", "*", "**", "***", "*", "**", "***", "****"]

Oluşan döngüyü daha iyi açıklamak için, üretilen iki değeri görüntülemek adına IO.puts komutunu kullanalım:

iex> for n <- list, times <- 1..n, do: IO.puts "#{n} - #{times}"
1 - 1
2 - 1
2 - 2
3 - 1
3 - 2
3 - 3
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4

Liste anlama kavramları syntactic sugar(sözdizimsel guzellik) yalnızca uygun olduğunda kullanılmalıdır.

Filtreler

Filtreleri bir çeşit koruyucu olarak düşünebilirsiniz. Filtrelenmiş bir değer false veya nil döndürdüğünde, listeden çıkarılır. Bir aralık üzerinde duralım ve sadece sayıları düşünelim. Bir değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için tamsayı(Integer) modülündeki is_even/1 fonksiyonunu kullanacağız.

import Integer
iex> for x <- 1..10, is_even(x), do: x
[2, 4, 6, 8, 10]

generator’lar gibi, çoklu filtreleri de kullanabiliriz. Aralığı genişletip yalnızca 3 ve 3’e eşit olarak bölünebilen değerler için filtre uygulayabiliriz.

import Integer
iex> for x <- 1..100,
...>   is_even(x),
...>   rem(x, 3) == 0, do: x
[6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96]

:into Kullanımı

Listeden başka bir şey üretmek istiyorsak ne yapacağız? :Into seçeneğini göz önüne alırsak yapabiliriz, Genel bir kural olarak, :into, Collectable protokolünü uygulayan herhangi bir yapıyı kabul edecektir.

:into kullanımı, haydi anahtar kelimeler için bir harita(map) oluşturalım:

iex> for {k, v} <- [one: 1, two: 2, three: 3], into: %{}, do: {k, v}
%{one: 1, three: 3, two: 2}

İkili dosyalar koleksiyondan oluştuğundan, Liste anlama kavramları ve :into dizeleri oluşturmak için kullanabilirsiniz:

iex> for c <- [72, 101, 108, 108, 111], into: "", do: <<c>>
"Hello"

Hepsi bu kadar!

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!