Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Erlang'ın Çalışabilirliği

Erlang VM’nin (BEAM) üstüne inşa edilmenin getirdiği ek avantajlardan biriside, mevcut kütüphanelerinin bolluk içerisinde oluşudur. Çalışıla bilirlik, bu kütüphaneleri ve Erlang standart kütüphanelerini Elixir kodumuzda kullanmamızı sağlar.

Bu dersimizde, üçüncü taraf Erlang paketleriyle birlikte standart kütüphanelerdeki fonksiyonlara nasıl erişeceğimize bakacağız

Standart Kütüphaneler

Erlang’ın kapsamlı standart kütüphanelerine, uygulamamızdaki herhangi bir Elixir kodundan erişilebilir. Erlang modülleri, :os ve :timer gibi küçük atomlarla temsil edilir.

Belirli bir fonksiyonun çalışmasını zamanlamak için : timer.tc kullanalım:

defmodule Example do
 def timed(fun, args) do
  {time, result} = :timer.tc(fun, args)
  IO.puts("Time: #{time} μs")
  IO.puts("Result: #{result}")
 end
end

iex> Example.timed(fn (n) -> (n * n) * n end, [100])
Time: 8 μs
Result: 1000000

Mevcut modüllerin tam listesi için, Erlang Referans Kılavuzu ‘na bakmanız sizin için daha iyi olacaktır.

Erlang Paketleri

Önceki birkaç dersimizde Mix’i ve bağımlılarımızı yönetmeyi gördük. Erlang’da bulunan kütüphanelerde de aynı şekilde çalışır. Erlang kütüphanesi Hex ‘e aktarılmamışsa, git depolarını kullanabilirsiniz:

def deps do
 [{:png, github: "yuce/png"}]
end

Şimdi Erlang kütüphanemize erişebiliriz:

png =
 :png.create(%{:size => {30, 30}, :mode => {:indexed, 8}, :file => file, :palette => palette})

Önemli Farklar

Şimdi Erlang’ı nasıl kullanacağımızı biliyoruz, Erlang çalışabilirliğiyle gelen bazı tuhaflıklara da bakmamız gerekiyor. Bir takım değişiklikler olduğunu görebilirsiniz.

Atomlar

Erlang atomları, Kolonsuz (:) Elixir muadillerine oldukça fazla benziyorlar. Bunlar küçük dizeleri ve alt çizgi ile temsil edilmektedir:

Elixir:

:example

Erlang:

example.

Dizeler(Strings)

Elixir’de dizeler hakkında konuştuğumuzda UTF-8 kodlu ikili dosyalardan bahsediyorduk. Erlang’da, dizeler hala çift tırnak ile kullanır ancak Char listelerine başvurur:

Elixir:

iex> is_list('Example')
true
iex> is_list("Example")
false
iex> is_binary("Example")
true
iex> <<"Example">> === "Example"
true

Erlang:

1> is_list('Example').
false
2> is_list("Example").
true
3> is_binary("Example").
false
4> is_binary(<<"Example">>).
true

Birçok eski Erlang kütüphanesinin ikili dosyaları desteklemeyebileceğini, dolayısıyla Elixir dizelerini direk olarak Char listelerine dönüştürmenüz gerektiğini sakın ha unutmayın. Neyse ki dönüştürme işlemlerini to_charlist/1 fonksiyonu ile gerçekleştirmek oldukça kolay:

iex> :string.words("Hello World")
** (FunctionClauseError) no function clause matching in :string.strip_left/2

  The following arguments were given to :string.strip_left/2:

    # 1
    "Hello World"

    # 2
    32

  (stdlib) string.erl:1661: :string.strip_left/2
  (stdlib) string.erl:1659: :string.strip/3
  (stdlib) string.erl:1597: :string.words/2

iex> "Hello World" |> to_charlist |> :string.words
2

Değişkenler

Elixir:

iex> x = 10
10

iex> x1 = x + 10
20

Erlang:

1> X = 10.
10

2> X1 = X + 1.
11

Bu kadar! Erlang’dan yararlanarak Elixir uygulamalarımıza eklemeler yaptık , bizim için mevcut olan kütüphanelerin sayısını kolay ve etkili bir şekilde iki katına çıkartmış oldu.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!