Plug

Ίσως υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή τη μετάφραση που δεν είναι ενημερωμένο.
Υπάρχουν αρκετές μεγάλες αλλαγές στο αρχικό μάθημα μετά την τελευταία ενημέρωση.

Αν είστε εξοικειομένοι με τη Ruby μπορείτε να σκεφτείτε το Plug σαν το Rack με λίγο Sinatra. Παρέχει εναν προσδιορισμό για στοιχεία εφαρμογών web και αντάπτορες για εξυπηρετητές web. Παρόλο που δεν είναι μέρος του πυρήνα της Elixir, είναι ένα επίσημο Elixir project.

Θα ξεκινήσουμε με τη δημιουργία μίας μινιμαλιστικής εφαρμογής βασισμένης στο Plug. Στη συνέχεια, θα μάθουμε για το δρομολογητή του Plug και πως να προσθέσετε ένα Plug σε μια υπάρχουσα εφαρμογή web.

Πίνακας περιεχομένων

Προαπαιτούμενα

Αυτός ο οδηγός υποθέτει ότι έχετε ήδη εγκαταστήσει την Elixir 1.4 ή υψηλότερη και το mix.

Αν δεν έχετε ξεκινήσει ένα project ήδη, δημιουργήστε ένα ως εξής:

$ mix new example
$ cd example

Εξαρτήσεις

Η προσθήκη εξαρτήσεων είναι πανεύκολη με το mix. Για να εγκαταστήσουμε το Plug, χρειάζεται να κάνουμε δύο μικρές αλλαγές στο αρχείο μας mix.exs. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε το Plug και έναν εξυπηρετητή web (θα χρησιμοποιήσουμε τον Cowboy) στο αρχείο μας σαν εξαρτήσεις:

defp deps do
 [
  {:cowboy, "~> 1.1.2"},
  {:plug, "~> 1.3.4"}
 ]
end

Στη γραμμή εντολών, τρέξτε την ακόλουθη εργασία mix για να κατεβάσετε τις νέες αυτές εξαρτήσεις:

$ mix deps.get

Προσδιορισμός

Για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε Plugs, θα πρέπει να ξέρουμε, και να εμμένουμε, στις προδιαγραφές Plug. Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν μόνο δύο συναρτήσεις που είναι απαραίτητες: οι init/1 και call/2.

Ορίστε ένα απλό Plug που επιστρέφει “Γειά σου κόσμε!”;

defmodule Example.HelloWorldPlug do
 import Plug.Conn

 def init(options), do: options

 def call(conn, _opts) do
  conn
  |> put_resp_content_type("text/plain")
  |> send_resp(200, "Γειά σου κόσμε!")
 end
end

Αποθηκεύστε το αρχείο στο lib/example/hello_world_plug.ex.

Η συνάρτηση init/1 χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει τις επιλογές του Plug μας. Καλείται από το δέντρο επιτήρησης μας, το οποίο εξηγείται στο επόμενο τμήμα. Για τώρα, θα είναι μια άδεια Λίστα η οποία αγνοείται.

Η τιμή που επιστρέφεται από την init/1 περνάει σαν το δεύτερο όρισμα στην συνάρτηση call/2 μας.

Η συνάρτηση call/2 καλείται για κάθε νέα αίτηση που έρχεται στον εξυπηρετητή μας, τον Cowboy. Δέχεται μία δομή σύνδεσης %Plug.Conn σαν το πρώτο όρισμα και αναμένεται να επιστρέψει μια δομή σύνδεσης %Plug.Conn{}.

Ρύθμιζοντας την Ενότητα Εφαρμογής του Project

Απο τη στιγμή που ξεκινάμε μια εφαρμογή Plug από την αρχή, πρέπει να ορίσουμε την ενότητα εφαρμογής. Ενημερώστε το lib/example.ex ώστε να ξεκινάει και επιτηρεί το Cowboy:

defmodule Example do
 use Application
 require Logger

 def start(_type, _args) do
  children = [
   Plug.Adapters.Cowboy.child_spec(:http, Example.HelloWorldPlug, [], port: 8080)
  ]

  Logger.info("Η εφαρμογή ξεκίνησε")

  Supervisor.start_link(children, strategy: :one_for_one)
 end
end

Αυτό επιτηρεί το Cowboy, και με τη σειρά του επιτηρεί το HelloWorldPlug μας.

Στην κλήση της Plug.Adapters.Cowboy.child_spec/4, το τρίτο όρισμα θα περαστεί στην Example.HelloWorldPlug.init/1.

Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ανοίξτε ξανά το mix.exs, και βρείτε τη συνάρτηση applications. Πρέπει να προσθέσουμε ρύθμιση για την ίδια μας την εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να την κάνει να ξεκινάει αυτόματα.

Ας το αναβαθμίσουμε τώρα να κάνει ακριβώς αυτό:

def application do
 [
  extra_applications: [:logger],
  mod: {Example, []}
 ]
end

Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε αυτόν τον μινιμαλιστικό, βασισμένο στο plug, web server. Στη γραμμή εντολών τρέξτε:

$ mix run --no-halt

Όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη, και εμφανιστεί το [info] Η εφαρμογή ξεκίνησε, ανοίξτε έναν web browser στη σελίδα 127.0.0.1:8080. Θα πρέπει να εμφανίζει:

Γειά σου κόσμε!

Plug.Router

Για τις περισσότερες εφαρμογές, όπως μια σελίδα web ή ένα REST API, θα θέλετε ένα δρομολογητή να δρομολογεί τις αιτήσεις για διαφορετικές διαδρομές και ρήματα HTTP σε διαφορετικούς χειριστές. Το Plug παρέχει ένα δρομολογητή για αυτό. Όπως θα δούμε, δεν χρειαζόμαστε ένα σκελετό εφαρμογής σαν το Sinatra στην Elixir από τη στιγμή που το έχουμε με το Plug.

Για αρχή ας δημιουργήσουμε το αρχείο lib/example/router.ex και ας αντιγράψουμε τα ακόλουθα σε αυτό:

defmodule Example.Router do
 use Plug.Router

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Καλώς ήρθατε"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Ουπς!"))
end

Αυτός είναι ο πλέον μινιμαλιστικός δρομολογητής αλλά ο κώδικας θα πρέπει να είναι αρκετά αυτονόητος. Έχουμε συμπεριλάβει μερικές μακροεντολές μέσω της use Plug.Router και μετά ορίσαμε δύο από τα προυπάρχοντα Plugs: τα :match και :dispatch. Υπάρχουν δύο ορισμένες διαδρομές, μία για το χειρισμό αιτήσεων GET στην πηγαία διαδρομή (root) και η δεύτερη για το ταίριασμα όλων των άλλων αιτήσεων ώστε να επιστρέψουμε ένα μήνυμα 404.

Πίσω στο lib/example.ex, πρέπει να προσθέσουμε τον Example.Router μας στο δέντρο επιτήρησης του εξυπηρετητή web. Αλλάξτε το plug Example.HelloWorldPlug με το νέο μας δρομολογητή:

def start(_type, _args) do
 children = [
  Plug.Adapters.Cowboy.child_spec(:http, Example.Router, [], port: 8080)
 ]

 Logger.info("Η εφαρμογή ξεκίνησε")
 Supervisor.start_link(children, strategy: :one_for_one)
end

Εκκινήστε τον εξυπηρετητή πάλι, αφού πρώτα σταματήσετε τον προηγούμενο αν ακόμα τρέχει (πατήστε Ctrl+C δύο φορές).

Τώρα στο web browser, πηγαίνετε στη διαδρομή 127.0.0.1:8080. Θα πρέπει να εμφανίσει το Καλώς ήρθατε. Τότε, πηγαίνετε στη τοποθεσία 127.0.0.1:8080/waldo, ή οποιοδήποτε άλλη διαδρομή. Θα πρέπει να εμφανίζει Ουπς! με μια απάντηση 404.

Προσθήκη ενός άλλου Plug

Είναι σύνηθες να δημιουργούμε Plugs για τη διακοπή όλων των αιτήσεων ή ενός υποσυνόλου αιτήσεων, για να χειριστεί τη λογική κοινών αιτήσεων.

Για αυτό το παράδειγμα θα δημιουργήσουμε ένα Plug για να επιβεβαιώσουμε αν η αίτηση έχει ένα σετ απαιτούμενων παραμέτρων. Με την υλοποίηση της επικύρωσης σε ένα Plug μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι μόνο έγκυρες αιτήσεις θα καταφέρουν να περάσουν στην εφαρμογή μας. Θα περιμένουμε το Plug μας να αρχικοποιηθεί με δύο επιλογές: την :paths και την :fields. Αυτές θα αναπαριστούν τις διαδρομές που εφαρμόζουμε τη λογική μας και ποιά πεδία να απαιτήσουμε.

Σημείωση: Τα Plugs εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις, γι’αυτό και θα φιλτράρουμε τις αιτήσεις και θα εφαρμόσουμε τη λογική μας μόνο σε ένα υποσύνολό τους. Για να αγνοήσουμε μια αίτηση απλά θα μεταβιβάσουμε τη σύνδεση.

Θα ξεκινήσουμε υλοποιώντας το Plug μας και μετά θα συζητήσουμε πως λειτουργεί. Θα το δημιουργήσουμε στο lib/example/plug/verify_request.ex:

defmodule Example.Plug.VerifyRequest do
 defmodule IncompleteRequestError do
  @moduledoc """
  Σηκώνεται ένα σφάλμα όταν ένα απαιτούμενο πεδίο λείπει
  """

  defexception message: "", plug_status: 400
 end

 def init(options), do: options

 def call(%Plug.Conn{request_path: path} = conn, opts) do
  if path in opts[:paths], do: verify_request!(conn.body_params, opts[:fields])
  conn
 end

 defp verify_request!(body_params, fields) do
  verified =
   body_params
   |> Map.keys()
   |> contains_fields?(fields)

  unless verified, do: raise(IncompleteRequestError)
 end

 defp contains_fields?(keys, fields), do: Enum.all?(fields, &(&1 in keys))
end

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ορίσαμε μια νέα εξαίρεση, την IncompleteRequestError και ότι μια από τις επιλογές της είναι η :plug_status. Όταν είναι διαθέσιμη, αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται από το Plug για να ορίσει τον κωδικό κατάστασης HTTP στην περίπτωση μιας εξαίρεσης.

Το δεύτερο μέρος του Plug μας είναι η συνάρτηση call/2. Εδώ είναι που αποφασίζουμε αν θα εφαρμόσουμε ή όχι την λογική επικύρωσης. Μόνο όταν η διαδρομή της αίτησης περιλαμβάνεται στην επιλογή μας :paths, τότε θα καλέσουμε την verify_request!/2.

Το τελευταίο μέρος του plug μας είναι η ιδιωτική συνάρτηση verify_request!/2 η οποία επικυρώνει αν τα απαιτούμενα :fields είναι όλα παρόντα. Σε περίπτωση που κάποια λείπουν, σηκώνουμε το σφάλμα IncompleteRequestError.

Ορίσαμε το Plug μας να επικυρώνει ότι όλες οι αιτήσεις στη διαδρομή /upload συμπεριλαμβάνει τα "content" και "mimetype". Μόνο τότε θα εκτελεστεί ο κώδικας της διαδρομής.

Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώσουμε το δρομολογητή για το νέο Plug. Επεξεργαστείτε το lib/example/router.ex και κάντε τις κάτωθι αλλαγές:

defmodule Example.Router do
 use Plug.Router
 use Plug.ErrorHandler

 alias Example.Plug.VerifyRequest

 plug(Plug.Parsers, parsers: [:urlencoded, :multipart])

 plug(
  VerifyRequest,
  fields: ["content", "mimetype"],
  paths: ["/upload"]
 )

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Welcome"))
 post("/upload", do: send_resp(conn, 201, "Uploaded"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Oops!"))
end

Κάνοντας τη θύρα HTTP παραμετροποιήσημη

Όταν ορίσαμε την ενότητα Example και την εφαρμογή, η θύρα HTTP γράφτηκε απευθείας στον κώδικά μας μέσα στην ενότητα. Θεωρείται καλή πρακτική το να κάνουμε τη θύρα παραμετροποιήσημη αποθηκεύοντάς την σε ένα αρχείο παραμετροποίησης.

Ας ξεκινήσουμε αλλάζοντας το κομμάτι application του mix.exs ώστε να πούμε στην Elixir για την εφαρμογή μας και να ορίσουμε μια μεταβλητή περιβάλλοντος εφαρμογής. Έχοντας κάνει αυτές τις αλλαγές, ο κώδικάς μας θα πρέπει να δείχνει ως εξής:

def application do
 [
  extra_applications: [:logger],
  mod: {Example, []},
  env: [cowboy_port: 8080]
 ]
end

Η εφαρμογή μας παραμετροποιέιται με τη γραμμή mod: {Example, []}. Παρατηρήστε ότι επίσης ξεκινάμε την εφαρμογή logger.

Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξουμε το lib/example.ex ώστε να διαβάζει την τιμή ρύθμισης της θύρας, και να την περάσουμε στο Cowboy.

defmodule Example do
 use Application

 def start(_type, _args) do
  port = Application.get_env(:example, :cowboy_port, 8080)

  children = [
   Plug.Adapters.Cowboy.child_spec(:http, Example.Router, [], port: port)
  ]

  Supervisor.start_link(children, strategy: :one_for_one)
 end
end

Η τρίτη παράμετρος της Application.get_env είναι η προκαθορισμένη τιμή, για όταν η οδηγία ρύθμισης δεν έχει οριστεί.

(Προεραιτικά) προσθέστε την :cowboy_port στο config/config.exs

use Mix.Config

config :example, cowboy_port: 8080

Τώρα για να τρέξουμε την εφαρμογή μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

$ mix run --no-halt

Δοκιμή ενός Plug

Η δοκιμή των Plugs είναι αρκετά προφανής χάρη στο Plug.Test. Περιλαμβάνει έναν αριθμό βοηθητικών συναρτήσεων για να κάνει εύκολες τις δοκιμές.

γράψτε το ακόλουθο τέστ στο test/example/router_test.exs:

defmodule Example.RouterTest do
 use ExUnit.Case
 use Plug.Test

 alias Example.Router

 @content "<html><body>Γειά!</body></html>"
 @mimetype "text/html"

 @opts Router.init([])

 test "returns welcome" do
  conn =
   conn(:get, "/", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 200
 end

 test "returns uploaded" do
  conn =
   conn(:post, "/upload", "content=#{@content}&mimetype=#{@mimetype}")
   |> put_req_header("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 201
 end

 test "returns 404" do
  conn =
   conn(:get, "/missing", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 404
 end
end

Τρέξτε το με αυτή την εντολή:

$ mix test test/example/router_test.exs

Διαθέσιμα Plugs

Υπάρχει ένας αριθμός από Plugs διαθέσιμα από την αρχή. Η πλήρης λίστα μπορεί να βρεθεί στα έγγραφα Plug εδώ.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!