Композиція

Деякі частини цього перекладу можуть бути застарілими.
Декілька невеликих змін було додано до оригіналу цього уроку з останнього оновлення.

Ми всі знаємо з досвіду, наскільки незручно зберігати всі функції в одному файлі і в одній області видимості. В цьому уроці ми розберемося як групувати функції і визначати спеціальний асоціативний масив, відомий як struct, для більш ефективної організації коду.

Зміст

Модулі

Модулі дозволяють організовувати функції по областях видимості. Крім групування функцій, вони дозволяють визначати іменовані і закриті функції, які ми розглянули в уроці про функції.

Давайте розглянемо простий приклад:

defmodule Example do
 def greeting(name) do
  "Hello #{name}."
 end
end

iex> Example.greeting "Sean"
"Hello Sean."

Можна створювати вкладені модулі, що дозволяє ще сильніше розбивати функціональність на простори імен:

defmodule Example.Greetings do
 def morning(name) do
  "Good morning #{name}."
 end

 def evening(name) do
  "Good night #{name}."
 end
end

iex> Example.Greetings.morning "Sean"
"Good morning Sean."

Атрибути модулів

Атрибути модулів часто використовуються в мові як константи. Давайте розглянемо простий приклад:

defmodule Example do
 @greeting "Hello"

 def greeting(name) do
  ~s(#{@greeting} #{name}.)
 end
end

Важливо пам’ятати, що є кілька зарезервованих назв атрибутів в Elixir. Три самі часто використовувані:

 • moduledoc — Документує поточний модуль.
 • doc — Документація функцій і макросів.
 • behaviour — Використання OTP або визначеної користувачем поведінки.

Структури

Структура - спеціальний асоціативний масив з певним набором ключів і їх значеннями за замовчуванням. Вона повинна бути визначена в модулі, з якого і бере своє ім’я. Часто структура - це єдина річ, визначена в модулі.

Для визначення структури ми використовуємо конструкцію defstruct разом з ключовим списком полів і значень за замовчуванням:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Давайте створимо кілька структур:

iex> %Example.User{}
%Example.User<name: "Sean", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User<name: "Steve", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:manager]}
%Example.User<name: "Steve", roles: [:manager]>

Оновлення структури працює так само, як і оновлення асоціативного масиву:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User<name: "Steve", roles: [...], ...>
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
%Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Що ще більш важливо, структури можна зіставляти з асоціативними масивами:

iex> %{name: "Sean"} = sean
%Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Композиція

Тепер, коли ми знаємо як створювати модулі і структури в Elixir, давайте розглянемо як підключати існуючу функціональність до них за допомогою композиції. Мова надає безліч різних способів взаємодії з іншими модулями. Давайте розглянемо їх докладніше.

alias

Дозволяє використовувати скорочене іменування модулів, використовується досить часто:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Hi, #{name}"
end

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# Без alias

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

Якщо є конфлікт між двома псевдонімами або потрібно зробити псевдонім на довільне ім’я - можна використовувати опцію :as:

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Також можна використовувати цю можливість для декількох модулів за раз:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Якщо потрібно імпортувати функції, замість створення псевдоніма модуля можна використовувати import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Фільтрація

За замовчуванням імпортуються всі функції і макроси, але можна скоротити цю кількість з використанням опцій :only та :except.

Для імпорту певних функцій і макросів, ми повинні надати пари ім’я/кількість аргументів на :only та :except. Давайте почнемо з імпорту функції last/1:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Якщо імпортувати все, крім last/1, і спробувати той же код, що і раніше:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

До того ж до вказівки певної сигнатури функції, існує два спеціальних атома - :functions і :macros, які імпортують тільки функції і макроси відповідно:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Щоб повідомити Elixir, що ми збираємося використовувати макроси з іншого модуля, можна використовувати require. Невелика відмінність від import полягає в тому, що require дозволяє використовувати тільки макроси зазначеного модуля, але не функції.

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Якщо ж ми спробуємо звернутися до макросу, який ще не завантажений, Elixir видасть помилку.

use

За допомогою макросу use ми можемо використовувати інший модуль, щоб змінити визначення нашого поточного модуля. Коли ми викликаємо use в коді, насправді ми звертаємося до функції зворотного виклику __using__/1, оголошеної в зазначеному модулі. Результат виконання макросу __using__/1 стає частиною визначення нашого модуля. Щоб краще розібратися, як це працює, поглянемо на простий приклад:

defmodule Hello do
 defmacro __using__(_opts) do
  quote do
   def hello(name), do: "Hi, #{name}"
  end
 end
end

Тут ми створили модуль Hello, що визначає функцію зворотного виклику __using__/1, всередині якої оголошена функція hello/1. Створимо ще один модуль, щоб спробувати наш новий код:

defmodule Example do
 use Hello
end

Запустивши наш код в IEx, ми побачимо, що функція hello/1 доступна з модуля Example:

iex> Example.hello("Sean")
"Hi, Sean"

Отже, ми бачимо, що use викликала функцію зворотного виклику __using__/1 в Hello, а та, в свою чергу, додала підсумковий код в наш модуль. Тепер, коли ми розібрали простий приклад, оновимо код, щоб подивитися, як __using__/1 підтримує опції. Зробимо це, додавши опцію greeting:

defmodule Hello do
 defmacro __using__(opts) do
  greeting = Keyword.get(opts, :greeting, "Hi")

  quote do
   def hello(name), do: unquote(greeting) <> ", " <> name
  end
 end
end

Також оновимо модуль Example, включивши в нього новостворену опцію greeting:

defmodule Example do
 use Hello, greeting: "Hola"
end

Запустивши це в IEx, ми побачимо, що вітання змінилося:

iex> Example.hello("Sean")
"Hola, Sean"

Ці приклади були простими, щоб просто продемонструвати, як працює use, проте це неймовірно сильний засіб з набору інструментів Elixir. Продовжуючи вивчати Elixir, звертайте увагу на use. Один приклад, який точно попадеться на шляху — це use ExUnit.Case, async: true.

Примітка: макроси quote, alias, use, require використовуються при роботі з метапрограмування.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!