Mix Tasks

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Създаване на Mix tasks за вашите Elixir проекти.

Съдържание

Въведение

Не е необичайно да искате да добавите функционалност към вашата Elixir апликация, чрез Mix tasks. Преди да се научим, как да създаваме Mix tasks за нашите проекти, нека да погледнем съществуващите:

$ mix phx.new my_phoenix_app

* creating my_phoenix_app/config/config.exs
* creating my_phoenix_app/config/dev.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.exs
* creating my_phoenix_app/config/prod.secret.exs
* creating my_phoenix_app/config/test.exs
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app.ex
* creating my_phoenix_app/lib/my_phoenix_app/endpoint.ex
* creating my_phoenix_app/test/views/error_view_test.exs
...

Както можем да видим от командата по-горе, Phoenix фреймуъркът има Mix task за генериране на нов проект. Ами ако можехме да създадем нещо подобно за нашия проект? Добрата новина, е че можем и Elixir прави това много лесно за нас.

Настройване

Нека създадем проста Mix апликация.

$ mix new hello

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/hello.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/hello_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

cd hello
mix test

Run "mix help" for more commands.

Нека направим проста функция, която просто ще покаже “Hello, World!”, в lib/hello.ex файлът, който Mix генерира за нас.

defmodule Hello do
 @doc """
 Output's `Hello, World!` everytime.
 """
 def say do
  IO.puts("Hello, World!")
 end
end

Наш Mix Task

Нека създадем наш Mix task. Създайте нова директория и файл hello/lib/mix/tasks/hello.ex. В този файл, добавете тези 7 реда Elixir:

defmodule Mix.Tasks.Hello do
 use Mix.Task

 @shortdoc "Simply runs the Hello.say/0 command."
 def run(_) do
  # calling our Hello.say() function from earlier
  Hello.say()
 end
end

Забележете как добавяме Mix.Tasks към defmodule и името, с което ще го извикаме от командния ред. На втория ред, добавяме use Mix.Task, който добавя Mix.Task функционалност в namespace-a. След това декларираме функция, която игнорира аргументи за сега. В тази функция, извикваме нашия Hello модул и say функцията.

Mix Tasks в действие

Нека изпробваме нашия mix task. Стига да сме в директорията, би трябвало да работи. От командния ред, изпълнете mix hello, и би трябвало да видите следното:

$ mix hello
Hello, World!

Mix знае, че всеки може да допусне грешка от време на време, за това използва техника наречена fuzzy string matching за да предложи поправка:

$ mix hell
** (Mix) The task "hell" could not be found. Did you mean "hello"?

Забелязахте ли, че също така добавихме нов модулен атрибут @shortdoc? Това влиза в помощ, когато изпълняваме mix help от терминала.

$ mix help

mix app.start     # Starts all registered apps
...
mix hello       # Simply calls the Hello.say/0 function.
...
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!