Fork me on GitHub

Основи

Встановлення Elixir, базові типи даних та прості операції.

Зміст

Початок роботи з Elixir

Встановлення

Інструкції для встановлення для кожної ОС знаходяться на офіційному сайті elixir-lang.org в розділі Installing Elixir.

Після того як мову встановлено, можно перевірити яку саме версію було встановлено:

% elixir -v
Erlang/OTP 20 [erts-8.0.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Elixir 1.3.2

Інтерактивний режим роботи

Elixir поставляється з утилітою iex, інтерактивною консоллю, яка дозволяє виконувати код Elixir.

Для початку запустимо утиліту iex:

Erlang/OTP 20 [erts-8.0.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.3.2) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Давайте спробуємо як мова працює з простими виразами:

iex>
2+3
5
iex> 2+3 == 5
true
iex> String.length("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
43
 ```

Не біда якщо ви поки не розумієте деталей кожного виразу. До ніх ми ще дійдемо.

## Прості типи даних

### Цілі числа

```elixir
iex> 255
255
iex> 0xFF
255

Також підтримуються числа в двійковій, вісімковій та шістнадцятковій системах числення:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Числа з рухомою комою

В Elixir числа з рухомою комою потребують наявності цифри на початку.

iex> 3.41
3.41
iex> .41
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Булевий тип

Elixir підтримує true та false як логічний тип. Крім false та nil все істинне:

iex> true
true
iex> false
false

Атоми

Атом - це константа, значенням якої є її ім’я. Якщо ви знайомі з мовою программування Ruby, то це схоже на символи:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

Логічні значення true та false також є відповідними атомами:

iex> true |> is_atom
true
iex> :true |> is_boolean
true
iex> :true === true
true

Назви модулів в Elixir також є атомами. MyApp.MyModule це валідний атом, навіть якщо такий модуль ще не був заявлений:

iex> is_atom(MyApp.MyModule)
true

Атоми також використовуються для доступу до Erlang бібліотек та модулів:

iex> :crypto.rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Рядки

Рядки в Elixir кодуються в UTF-8 та об’являються за допомогою подвійних лапок:

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

Вони підтримують спецсимволи, такі як початок нового рядка:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Elixir також включає складніші типи даних. Ми розберемо їх в подальших частинах.

Базові операції

Арифметика

Elixir підтримує базові оператори +, -, * та / очевидним чином. Важливо запам’ятати, що / завжди повертає число з плаваючою точкою:

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Якщо потрібне цілочисленне ділення або залишок, для цього є спеціальні функціі:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Логічні операції

Elixir має оператори ||, &&, ! . Вони підтримують будь-який тип аргументів:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Також є три додаткових оператори, в яких першим аргументом має бути логічний тип (true and false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Порівняння

Elixir має всі стандартні оператори порівняння, до яких ми звикли: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < та >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

Для строгих порівнянь цілих чисел з числами з плаваючою точкою можно використовувати ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

Важливою особливістю Elixir є той факт, що будь-які два типи можуть бути порівняні. Це дуже корисно при сортуванні. Не має сенсу запам’ятовувати порядок сортування, але варто знати що він є:

number < atom < reference < functions < port < pid < tuple < maps < list < bitstring

Це веде до неочевидних порівнянь, яких немає в інших мовах программування:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Інтерполяція рядків

Якщо ви користувалися мовою Ruby, інтерполяція в Elixir виглядає знайомою:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Об’єднання рядків

Операція об’єднання двох рядків виконується за допомогою оператора <>:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"

Поділитися