Enum

Деякі частини цього перекладу можуть бути застарілими.
Декілька невеликих змін було додано до оригіналу цього уроку з останнього оновлення.

Набір алгоритмів для операцій з перечисленнями.

Зміст

Enum

Модуль Enum включає в себе більш ніж 70 функцій для роботи з перечисленнями. Всі колекції, про які ми дізналися в попередньому уроці, за виключенням кортежів, є перечисленнями.

Цей урок містить лише невелику частину доступних функцій, проте ми можемо вивчити їх самостійно. Давайте проведемо невеличкий експеримент в IEx.

iex> Enum.__info__(:functions) |> Enum.each(fn({function, arity}) ->
...>   IO.puts "#{function}/#{arity}"
...> end)
all?/1
all?/2
any?/1
any?/2
at/2
at/3
...

Стає зрозуміло, що у нас є велика кількість функцій. Перечислення лежить в основі функціонального програмування і є надзвичайно корисною річчю. Використовуючи його в комбінації з другими особливостями Elixir, такими як документація, котра, як ми щойно побачили, являється об’єктом першого класу, можливо надзвичайно розширити можливості розробника.

Для того, щоб побачити повний список функцій - відвідайте офіційну документацію по Enum. Для лінивих перечислень скористайтеся модулем Stream.

all?

При використанні all?/2, як і більшої частини Enum в цілому, ми передаємо функцію, яка буде застосовуватися до елементів колекції. У випадку з all?/2, якщо хоча б один елемент колекції не поверне true у якості результату, то результатом буде false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

І навпаки, any?/2 поверне true, якщо хоча б один елемент колекції буде true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every/2

Якщо потрібно розбити колекцію на менші групи, метод chunk_every/4 — саме те, що потрібно:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Також є декілька додаткових опцій, які ви можете подивитися в офіціальній документації: chunk_every/4.

chunk_by

Якщо потрібно розділити колекцію за якоюсь іншою ознакою, окрім кількості, можна використати функцію chunk_by/2. Вона приймає перечислення і функцію. Коли значення, що повертає функція, змінюється, починається формування нової групи:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

map_every

Іноді недостатньо просто розбити колекцію на частини. Якщо колекція впорядкована належним чином, можна використати функцію map_every/3, яка дозволяє пройтись тільки по тим елементам, які нас цікавлять, починаючи з першого:

# Застосовуємо функцію до кожного 3-го елемента
iex> Enum.map_every([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 3, fn x -> x + 1000 end)
[1001, 2, 3, 1004, 5, 6, 1007, 8]

each

Коли потрібно обійти колекцію без створення нового значення, використовується метод each/2:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Зауваження: Метод each/2 повертає атом :ok.

map

Коли потрібно застосувати функцію до кожного елементу та створити нову колекцію, можна використати функцію map/2:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Функція min/1 повертає мінімальне значення колекції:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

min/2 робить те ж саме, але дозволяє вказати значення за замовчування в анонімній функції:

iex> Enum.min([], fn -> :foo end)
:foo

max

Функція max/1 повертає максимальне значення колекції:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

max/2 робить те ж саме, але, як і в прикладі з min/2, дозволяє передати значення за замовчування:

Enum.max([], fn -> :bar end)
:bar

reduce

Функція reduce/3 дає можливість об’єднати усі елементи колекції в одне значення. Для цього ви можете передати в функцію опціональне значення-акумулятор (10 в даному випадку). Якщо акумулятор не переданий, використовується перший елемент в перечисленні:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6

iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Для сортування колекцій доступна не одна, а цілих дві функції sort.

sort/1 використовує вбудований в Erlang механізм порівняння:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

sort/2 дозволяє передати власну функцію для порівняння елементів:

# з нашою функцією
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# без неї
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq

Для видалення дублікатів з перечислень можна використовувати uniq_by/2:

iex> Enum.uniq_by([1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1], fn x -> x end)
[1, 2, 3]