Operator Paip

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Operator Paip |> menghantar hasil dari satu ungkapan(expression) sebagai paramater pertama kepada satu ungkapan lain.

Isi Kandungan

Pengenalan

Pengaturcaraan boleh menjadi tidak teratur. Keadaan menjadi berkecamuk apabila panggilan-panggilan fungsi dibenamkan ke dalam panggilan fungsi lain sehingga membuatkan sukar untuk diikuti. Lihat keadaan fungsi bersarang berikut:

foo(bar(baz(new_function(other_function()))))

Di sini, kita menghantar nilai other_function/0 kepada new_function/1, dan new_function/1 kepada baz/1, baz/1 kepada bar/1 dan akhir sekali hasil dari bar/1 kepada foo/1. Elixir mengambil pendekatan pragmatik untuk menguruskan keadaan kelam-kabut ini dengan memberikan operator paip kepada kita. Operator paip |> mengambil hasil dari satu ungkapan dan menghantarnya ke depan. Mari lihat bagaimana suntingan kod di atas ditulis semula menggunakan operator paip.

other_function() |> new_function() |> baz() |> bar() |> foo()

Paip itu mengambil hasil dari sebelah kiri, dan hantarkannya kepada sebelah kanan.

Contoh

Untuk contoh-contoh berikut, kita akan menggunakan modul String Elixir.

  • Memecahkan string kepada token (secara longgar)
iex> "Elixir rocks" |> String.split()
["Elixir", "rocks"]
  • Menukar semua token ke dalam huruf besar
iex> "Elixir rocks" |> String.upcase() |> String.split()
["ELIXIR", "ROCKS"]
  • Menguji penghujung string
iex> "elixir" |> String.ends_with?("ixir")
true

Amalan Terbaik

Jika ‘arity’ satu fungsi lebih dari 1, pastikan anda menggunakan tanda kurungan’()’. Ia tidak begitu penting kepada Elixir, tetapi penting kepada pengaturcara lain yang mungkin akan silap faham kod anda. Jika kita lihat contoh kedua, dan buangkan tanda kurungan dari Enum.map/2, kita akan mendapat amaran berikut.

iex> "Elixir rocks" |> String.split |> Enum.map &String.upcase/1
warning: parentheses are required when piping into a function call. For example:

    foo 1 |> bar 2 |> baz 3

is ambiguous and should be written as

    foo(1) |> bar(2) |> baz(3)

Ambiguous pipe found at:
  iex:1

["ELIXIR", "ROCKS"]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!