Τεκμηρίωση

Ίσως υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή τη μετάφραση που δεν είναι ενημερωμένο.
Υπάρχουν αρκετές μικρές αλλαγές στο αρχικό μάθημα μετά την τελευταία ενημέρωση.

Τεκμηρίωση κώδικα Elixir.

Πίνακας περιεχομένων

Σχολιασμός

Το πόσο πολύ και το τι ακριβώς ορίζει την ποιοτική τεκμηρίωση, είναι ένα αμφισβητήσιμο θέμα στον προγραμματιστικό κόσμο. Πάντως, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η τεκμηρίωση είναι σημαντική για εμάς και όσους δουλεύουν στην βάση κώδικά μας.

Η Elixir χειρίζεται την τεκμηρίωση σαν πελάτη πρώτης κατηγορίας, παρέχοντας διάφορες λειτουργίες για την πρόσβαση και τη δημιουργία τεκμηρίωσης για τα projects μας. O πυρήνας της Elixir μας παρέχει πολλές διαφορετικές ιδιότητες για να σχολιάσουμε μια βάση κώδικα. Ας δούμε 3 τρόπους:

 • # - Για τεκμηρίωση στην ίδια γραμμή
 • @moduledoc - Για τεκμηρίωση σε επίπεδο ενότητας
 • @doc - Για τεκμηρίωση σε επίπεδο συνάρτησης.

Τεκμηρίωση στην ίδια γραμμή

Πιθανότατα ο πιο απλός τρόπος να σχολιάσουμε τον κώδικά μας με σχόλια στην ίδια γραμμή. Παρόμοια με την Ruby ή την Python, τα σχόλια της Elixir χαρακτηρίζονται με το σύμβολο #, γνωστό και ως δίεση ή σαν pound και hash, ανάλογα με την καταγωγή σας.

Για παράδειγμα το ακόλουθο Script Elixir (greeting.exs):

# Εμφανίζει το 'Γειά σου, φιλαράκι' στην κονσόλα.
IO.puts "Γεια σου, " <> "φιλαράκι."

Η Elixir, όταν τρέξει το script θα αγνοήσει οτιδήποτε μετά το # και μέχρι το τέλος της γραμμής, μεταχειρίζοντας το σαν δεδομένα για πέταμα. Μπορεί να μην προσθέτει αξία στην εκτέλεση ή στην επίδοση του script, αλλά όταν δεν είναι τόσο εμφανές τι συμβαίνει, ένας προγραμματιστής θα πρέπει να ξέρει διαβάζοντας το σχόλιό σας. Προσέξτε μην το παρακάνετε με τα σχόλια ίδιας γραμμής! Το να γεμίζετε με σκουπίδια μια βάση κώδικα μπορεί να γίνει εφιάλτης για κάποιους. Καλύτερα να χρησιμοποιείται με μέτρο.

Τεκμηρίωση Ενοτήτων

Ο σχολιαστής @moduledoc επιτρέπει την τεκμηρίωση σε επίπεδο ενότητας. Συνήθως βρίσκεται ακριβώς από κάτω από τη δήλωση defmodule στην κορυφή του αρχείου. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει ένα σχόλιο μιας γραμμής μέσα στο σχολιαστή @moduledoc.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Παρέχει μια συνάρτηση `hello/1` για να χαιρετίσουμε έναν άνθρωπο
 """

 def hello(name) do
  "Γειά σου, " <> name
 end
end

Εμείς (ή άλλοι) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην τεκμηρίωση χρησιμοποιώντας τη βοηθητική συνάρτηση h μέσα στο IEx.

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Παρέχει μια συνάρτηση hello/1 για να χαιρετίσει έναν άνθρωπο

Τεκμηρίωση συναρτήσεων

Όπως η Elixir μας δίνει τη δυνατότητα για τεκμηρίωση επιπέδου ενότητας, επίσης δίνει παρόμοιους σχολιαστές για τη τεκμηρίωση συναρτήσεων. Ο σχολιαστής @doc μας επιτρέπει την τεκμηρίωση σε επίπεδο συνάρτησης. Ο σχολιαστής @doc βρίσκεται ακριβώς από πάνω από τη συνάρτηση που σχολιάζει.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message
 Τυπώνει ένα μήνυμα χαιρετισμού

 ## Παράμετροι

  - name: Αλφαριθμητικό που αναπαριστά το όνομα του ατόμου.

 ## Παραδείγματα

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Γεια σου, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Γειά σου, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Γειά σου, " <> name
 end
end

Αν μπούμε στο IEx ξανά και χρησιμοποιήσουμε την εντολή βοήθειας (h) στη συνάρτηση με το όνομα της ενότητας πιο πριν, θα δούμε το ακόλουθο:

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Τυπώνει ένα μήνυμα χαιρετισμού

Παράμετροι

  name: Αλφαριθμητικό που αναπαριστά το όνομα του ατόμου.

Παραδείγματα

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Γειά σου, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Γειά σου, pete"

iex>

Παρατηρείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημάνσεις μέσα στην τεκμηρίωση και το τερματικό θα τις εμφανίσει; Εκτός από το να είναι πολύ συναρπαστικές και μια καινοτομική προσθήκη στο οικοσύστημα της Elixir, γίνεται πολύ πιο σημαντική όταν ασχοληθούμε με το ExDoc για να παράγουμε τεκμηρίωση σε HTML δυναμικά.

ExDoc

Το ExDoc είναι ένα επίσημο project της Elixir το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο GitHub. Παράγει HTML (HyperText Markup Language) και ζωντανή τεκμηρίωση για τα projects της Elixir. Ας φτιάξουμε πρώτα ένα Mix project για την εφαρμογή μας:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating .formatter.exs
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Τώρα αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικά σας από το μάθημα για τον σχολιαστή @doc σε ένα αρχείο που ονομάζεται lib/greeter.ex και βεβαιωθείτε ότι όλα δουλεύουν από τη γραμμή εντολών. Τώρα που δουλεύουμε μέσα σε ένα project Mix πρέπει να ξεκινήσουμε το IEx λίγο διαφορετικά, χρησιμοποιώντας την αλληλουχία εντολών iex -S mix:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Τυπώνει ένα μήνυμα χαιρετισμού

Παράμετροι

 • name: Αλφαριθμητικό που αναπαριστά το όνομα ένος ατόμου.

Παραδείγματα

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Γειά σου, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Γειά σου, pete"

Εγκατάσταση

Λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι όλα είναι οκ, και ότι βλέπουμε την έξοδο από πάνω σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε το ExDoc. Μέσα στο αρχείο mix.exs προσθέστε τις δύο απαιτόυμενες εξαρτήσεις για να ξεκινήσετε: :earmark και :ex_doc.

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Καθορίζουμε το ζευγάρι κλειδί-τιμή only: :dev καθώς δεν θέλουμε να κατεβάσουμε και να συντάξουμε τις εξαρτήσεις αυτές σε ένα περιβάλλον παραγωγής. Αλλά γιατί το Earmark; Το Earmark είναι ένας αναλυτής Markdown για την Elixir ο οποίος χρησιμοποιεί το ExDoc για να μετατρέψει την τεκμηρίωσή μας μέσα στα @moduledoc και @doc για να έχουμε πανέμορφη στην εμφάνιση HTML.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε το Earmark. Μπορείτε να αλλάξετε το εργαλείο σήμανσης με άλλα όπως το Pandoc, το Hoedown ή το Cmark. Πάντως θα χρειαστείτε να κάνετε λίγες παραπάνω ρυθμίσεις για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Για αυτό το φροντιστήριο θα μείνουμε με το Earmark.

Παραγωγή Τεκμηρίωσης

Συνεχίζοντας, από τη γραμμή εντολών τρέξτε τις ακόλουθες δύο εντολές:

$ mix deps.get # φέρνει τα ExDoc + Earmark.
$ mix docs # φτιάχνει την τεκμηρίωση

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Λογικά, αν όλα πήγαν καλά, θα πρέπει να βλέπετε ένα παρόμοιο μήνυμα με το μήνυμα εξόδου στο από πάνω παράδειγμα. Ας δούμε τώρα μεσα στο Mix project μας και θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένας ακόμα φάκελος που ονομάζεται doc/. Μέσα του βρίσκεται η δημιουργημένη τεκμηρίωσή μας. Αν επισκεφθούμε την σελίδα index στο browser μας θα πρέπει να δούμε τα παρακάτω:

ExDoc Screenshot 1

We can see that Earmark has rendered our markdown and ExDoc is now displaying it in a useful format.

ExDoc Screenshot 2

Μπορούμε να το διαθέσουμε στο GitHub, στο website μας, πιο ειδικά στα HexDocs.

Καλές Πρακτικές

Η προσθήκη τεκμηρίωσης θα πρέπει να προστίθεται στις οδηγίες καλών πρακτικών μιας γλώσσας. Επειδή η Elixir είναι μια σχετικά νέα γλώσσα, πολλά πρότυπα έχουν ακόμα να ανακαλυφθούν όσο το οικοσύστημα μεγαλώνει. Η κοινότητα πάντως έχει κάνει προσπάθειες να καθιερώσει καλές πρακτικές. Για να διαβάσετε περισσότερα για τις καλές πρακτικές δείτε τον Οδηγό Στυλ της Elixir.

 • Πάντα να τεκμηριώνετε μία ενότητα.
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Αυτή είναι καλή τεκμηρίωση.
 """

end
 • Αν δεν σκοπέυετε να τεκμηριώσετε μία ενότητα, μην την αφήνετε κενή. Σκεφτείτε να σχολιάσετε την ενότητα σαν false ως εξής:
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
 • Όταν αναφέρεστε σε συναρτήσεις μέσα στην τεκμηρίωση ενότητας, χρησιμοποιήστε βαρείες ως εξής:
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Αυτή η ενότητα επίσης έχει μια συνάρτηση `hello/1`
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Γειά σου, " <> name)
 end
end
 • Χωρίστε τον κώδικά σας με το @moduledoc με μία γραμμή ως εξής:
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Αυτή η ενότητα επίσης έχει μια συνάρτηση `hello/1`
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # και ούτω καθεξής

 def hello(name) do
  IO.puts("Γειά σου, " <> name)
 end
end
 • Χρησιμοποιήστε markdown μέσα στις συναρτήσεις για να τις κάνετε πιο ευανάγνωστες είτε μέσω του IEx, ή του ExDoc.
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Τυπώνει ένα μήνυμα χαιρετισμού

 ## Παράμετροι

  - name: Αλφαριθμητικό που αναπαριστά το όνομα ενός ατόμου.

 ## Παραδείγματα

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Γειά σου, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Γειά σου, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Γειά σου, " <> name
 end
end
 • Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μερικά παραδείγματα στην τεκμηρίωσή σας, αυτό σας επιτρέπει να παράγετε αυτόματα τεστ από τα παραδείγματα κώδικα που βρίσκονται σε μία ενότητα, συνάρτηση, ή μακροεντολή με το ExUnit.DocTest. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καλέσετε την μακροεντολή doctest/1 από την περίπτωση του τεστ και να γράψετε τα παραδείγματά σας με βάση κάποιες οδηγίες, οι οποίες αναλύονται στην επίσημη τεκμηρίωση
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!