Fork me on GitHub

Elixir School

License

Pelajaran mengenai bahasa aturcara Elixir, diinspirasikan oleh Sekolah Scala Twitter.

Maklumbalas dan penyertaan anda amat dialu-alukan!

Mengenai Elixir

“Elixir ialah satu bahasa aturcara kefungsian(functional language) yang dinamik direka untuk membina aplikasi yang mudah untuk dinaiktaraf(scalable) dan mudah untuk diselenggara.” - elixir-lang.org

Elixir menuilkan kelebihan Erlang VM (BEAM) untuk membina sistem yang bersifat mudah-agih(distributed) dan berdayatahan(fault-tolerant) serta mempunyai redah-kependaman(low-latency) yang disiap-pasang.

Ciri-ciri:


Contributors

loading...Share This Page