Mønstersammenligning

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Mønstersammenligning (pattern matching) er en viktig del av Elixir, og lar oss matche enkle verdier, datastrukturer og funksjoner. Vi skal nå se nærmere på hva mønstersammenligning innebærer.

Innholdsfortegnelse

Sammenligningsoperatoren (Match Operator)

Operatoren = er i Elixirs tilfelle en sammenligningsoperator, og vi bruker den til å tildele og matche verdier. La oss se på noen eksempler:

#tildeling
iex> x = 1
1

La oss prøve med en enkel sammenligning:

iex> 1 = x
1
iex> 2 = x
** (MatchError) no match of right hand side value: 1

La oss nå prøve med noen av kolleksjonene vi allerede er kjente med:

# Lists
iex> list = [1, 2, 3]
[1, 2, 3]
iex> [1, 2, 3] = list
[1, 2, 3]
iex> [] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

iex> [1 | tail] = list
[1, 2, 3]
iex> tail
[2, 3]
iex> [2|_] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

# Tuples
iex> {:ok, value} = {:ok, "Successful!"}
{:ok, "Successful!"}
iex> value
"Successful!"
iex> {:ok, value} = {:error}
** (MatchError) no match of right hand side value: {:error}

Festeoperatoren (Pin Operator)

Hva vi nettopp lærte, er at sammenligningsoperatoren tildeler når venstre siden av en sammenligning er en variabel. I noen tilfeller er dette uønsket, og vi kan da benytte oss av festeoperatoren: ^. Når vi fester en variabel sammenligner vi den med den eksisterende verdien uten å binde variabelen til en ny verdi. La oss se hvordan dette fungerer:

iex> x = 1
1
iex> ^x = 2
** (MatchError) no match of right hand side value: 2
iex> {x, ^x} = {2, 1}
{2, 1}
iex> x
2

Elixir 1.2 introduserte støtte for festing i kartnøkler og funksjonsklausuler:

iex> key = "hello"
"hello"
iex> %{^key => value} = %{"hello" => "world"}
%{"hello" => "world"}
iex> value
"world"
iex> %{^key => value} = %{:hello => "world"}
** (MatchError) no match of right hand side value: %{hello: "world"}

Et eksempel av festing i funksjonsklausuler:

iex> greeting = "Hello"
"Hello"
iex> greet = fn
...>   (^greeting, name) -> "Hi #{name}"
...>   (greeting, name) -> "#{greeting}, #{name}"
...> end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
iex> greet.("Hello", "Sean")
"Hi Sean"
iex> greet.("Mornin'", "Sean")
"Mornin', Sean"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!