Αναφορά Μετάφρασης - 88.72%

Section Αρχικός Τίτλος Μεταφρασμένος Τίτλος Αρχική Έκδοση Έκδοση Μετάφρασης Διαφορά Εκδόσεων
Βασικά Basics Βασικά 1.1.2 1.1.1 patch
Βασικά Collections Συλλογές 1.2.2 1.2.1 patch
Βασικά Comprehensions Ανάγνωση Λιστών 1.1.0 1.1.0 none
Βασικά Control Structures Δομές Ελέγχου 1.1.1 1.1.1 none
Βασικά Documentation Τεκμηρίωση 1.0.2 1.0.2 none
Βασικά Enum Enum 1.4.0 1.3.0 minor
Βασικά Functions Συναρτήσεις 1.0.2 1.0.1 patch
Βασικά IEx Helpers Βοηθοί IEx 1.0.1 1.0.1 none
Βασικά Custom Mix Tasks Ειδικές Εργασίες Mix 1.0.2 1.0.1 patch
Βασικά Mix Mix 1.0.1 1.0.1 none
Βασικά Modules Ενότητες 1.2.0 1.1.1 minor
Βασικά Pattern Matching Αντιπαραβολές Προτύπων 1.0.2 1.0.1 patch
Βασικά Pipe Operator Τελεστής Σωλήνα 1.0.1 1.0.1 none
Βασικά Sigils Σφραγίδες 1.0.1 1.0.1 none
Βασικά Strings Αλφαριθμητικά 1.1.1 1.1.1 none
Βασικά Testing Δοκιμές 1.1.1 1.0.1 minor
Προχωρημένα Behaviours Συμπεριφορές 1.0.1 1.0.1 none
Προχωρημένα Concurrency Συγχρονισμός 1.1.0 1.0.1 minor
Προχωρημένα Erlang Interoperability Διαλειτουργικότητα με την Erlang 1.0.1 1.0.1 none
Προχωρημένα Error Handling Διαχείριση Σφαλμάτων 1.0.1 1.0.1 none
Προχωρημένα Executables Εκτελέσιμα 1.0.1 1.0.1 none
Προχωρημένα GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1 patch
Προχωρημένα Metaprogramming Μεταπρογραμματισμός 1.0.2 1.0.1 patch
Προχωρημένα OTP Concurrency Συγχρονισμός OTP 1.0.2 1.0.2 none
Προχωρημένα OTP Supervisors Επιτηρητές OTP 1.1.1 1.0.1 minor
Προχωρημένα Protocols Πρωτόκολλα 1.0.1 1.0.0 patch
Προχωρημένα Specifications and types Προδιαγραφές και τύποι 1.0.2 1.0.2 none
Προχωρημένα Umbrella Projects Projects Ομπρέλας 1.0.1 1.0.1 none
Βιβλιοθήκες Benchee Benchee 1.0.1 1.0.1 none
Βιβλιοθήκες Bypass 1.0.0 missing
Βιβλιοθήκες Guardian (Basics) Guardian (Βασικά) 1.0.1 1.0.1 none
Βιβλιοθήκες Poolboy Poolboy 1.1.1 1.1.1 none
Ιδιαιτερότητες Debugging Debugging 1.0.1 1.0.1 none
Ιδιαιτερότητες Ecto Ecto 1.2.0 1.0.1 minor
Ιδιαιτερότητες Embedded Elixir (EEx) Ένθετη Elixir (EEx) 1.0.2 1.0.2 none
Ιδιαιτερότητες Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 1.0.2 minor
Ιδιαιτερότητες Mnesia Mnesia 1.0.0 1.0.0 none
Ιδιαιτερότητες Plug Plug 1.1.2 1.1.2 none
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0 major