Pipeoperatoren

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Pipeoperatoren |> fører resultatet av et utrykk som første parameter til et nytt utrykk.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

Programmering kan bli rotete. Funksjoner som kaller på andre funksjoner kan bli så integrerte at de blir vanskelig å følge. Ta en titt på dette eksemplet av nestede funksjoner:

foo(bar(baz(new_function(other_function()))))

Her fører vi verdien other_function/0 til new_function/1, og new_function/1 til baz/1, og baz/1 til bar/1, og til slutt resultatet av bar/1 til foo/1. Elixir har en pragmatisk løsning på dette syntaktiske rotet - pipeoperatoren. Pipeoperatoren |> tar resultatet av et utrykk og fører det videre. La oss ta eksemplet over, og skrive det om ved hjelp av pipeoperatoren:

other_function() |> new_function() |> baz() |> bar() |> foo()

Pipeoperatoren tar resultatet på venstre side, og fører det over som første argument på høyre side.

Eksempler

Disse eksemplene benytter seg av Elixirs innebygde Strengemodul.

  • Tokenisering av streng (løs)
iex> "Elixir rocks" |> String.split()
["Elixir", "rocks"]
  • Token i store bokstaver
iex> "Elixir rocks" |> String.upcase() |> String.split()
["ELIXIR", "ROCKS"]
  • Kontrollere endingen av en streng
iex> "elixir" |> String.ends_with?("ixir")
true

Beste Praksis

Hvis nummeret av argumenter til en funksjon(aritet) er mer enn 1, må vi benytte oss av paranteser. Dette er ikke så viktig for Elixir, men det er viktig for andre utviklere som kan misforstå kodene du har skrevet. Hvis vi tar det tredje eksemplet over, og fjerner parantesene fra String.ends_with?/2 gir Elixir oss en advarsel:

iex> "elixir" |> String.ends_with? "ixir"
warning: parentheses are required when piping into a function call. For example:

  foo 1 |> bar 2 |> baz 3

is ambiguous and should be written as

  foo(1) |> bar(2) |> baz(3)

true
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!